myPOS blog Tips

Forretningsplan – hvordan du laver en i 10 enkle trin

At starte din egen virksomhed kan være en virkelig spændende tid i dit liv, men det kommer ikke uden udfordringer, eller i det mindste, forudgående forberedelse. En del af en sådan forberedelse er at lave en forretningsplan – eller køreplanen for din virksomheds oprettelse, udvikling og vækst.

Men hvad er en forretningsplan, og hvordan kan du lave en?

Dette indlæg giver dig nogle nyttige tips om oplysninger, der bør indgå i din plan for at hjælpe dig med at nå de rigtige investorer, fange deres interesse, og tilbyde alle de rigtige oplysninger til at hjælpe dem med at investere i din virksomhed i modsætning til andre derude.

Hvad er en forretningsplan?

Kort sagt, en forretningsplan er en køreplan, der hjælper dig med at navigere i start-, udviklings- og vækstfaserne i din virksomhed. Den ser på alle de forskellige vinkler ved at drive en virksomhed og lægger grundlaget til, at den rent faktisk kan drives. Nogle kalder det en virksomheds “Bibel”, fordi det er et dokument, som du vil fortsætte med at henvise til igen og igen, som din virksomhed starter op og modnes.

Når du udarbejder denne plan, er det vigtigt at sætte sig ned og tage sig tid med den. Du er ikke i et ræs, så du behøver ikke at skynde dig. At tage sig tid til at forberede alle de forskellige aspekter af din forretningsplan sammen med understøttende dokumentation og prognoser vil hjælpe dig med at få en større chance for at blive bemærket og få denne værdifulde indledende investering i din virksomhed.

Hvorfor skal du udarbejde en forretningsplan?

Hvis du tror, at mange iværksættere er startet uden en forretningsplan, og de fik succes, vil du have delvist ret. Men at forberede din forretningsplan kommer med mange fordele. Dette er grunden til, at du bør bruge din tid på at skrive en:

 • Den hjælper dig med at drive din virksomhed
 • Den guider dig gennem hver fase af at starte og administrere din virksomhed
 • Den hjælper dig med at strukturere, drive og udvikle virksomheden
 • Den hjælper dig med at tænke alle aspekter af din virksomhed igennem
 • En solid forretningsplan kan hjælpe dig med at få finansiering, alternativt kan det hjælpe med at tiltrække nye forretningspartnere
 • Det er en fantastisk måde at overbevise investorer om at tage springet og vælge dig
 • Den hjælper dig med at genkende potentielle hindringer, før virksomheden startes, og hvordan du overvinder dem
 • Den kan hjælpe dig gennem hele varigheden af driften af din virksomhed og ikke kun i opstartsfasen
 • Den fungerer som en god kontrol for at se, om din forretningsidé giver mening
 • Du kan planlægge dine salgs-, markedsførings- og forretningsaktiviteter bedre
 • Den hjælper med at opstille din strategi og handlingsplan for de kommende år
 • Du vil være i stand til at sætte solide mål samt udarbejde trin på, hvordan man kan nå dem
 • Den hjælper dig med at identificere eventuelle huller, du måske ikke har tænkt på før
 • Den fungerer som et benchmark for virksomhedens resultater
 • Den kan hjælpe dig med at identificere og tiltrække toptalenter, nye partnere, distributører eller agenter
 • Kommuniker virksomhedens formål og vision

At sætte din forretningsplan sammen

Hvordan man laver en forretningsplan

Når det kommer tilhvordan man opbygger en forretningsplan, er du nødt til at tænke på flere overordnede temaer, som er dækket mere detaljeret nedenfor. I sidste ende skulle du dog gerne finde ud af, hvilket problem eller hul din virksomhed sigter mod at løse, samt hvilken løsning du har i tankerne til dette.

Du bliver også nødt til at gøre en konkurrent- samt en SWOT-analyse for at se, hvor du i øjeblikket står på markedet. Men før alt dette, er du nødt til at tænke over, om du vil lave et traditionelt eller et skrabet format af din forretningsplan. Det skrabede format er normalt en side og er mindre almindeligt. Det fokuserer normalt også kun på de vigtigste elementer i din plan.

Det traditionelle format er det mest almindelige og kan være på over et dusin sider, afhængigt af de oplysninger og detaljer, du giver din målgruppe. Da det er et mere almindeligt format, vil dette være hovedfokus for dette indlæg. Så her er hvad du skal overveje at inkludere i din forretningsplan.

1. Resumé

Selv om resuméet normalt er den allerførste side af en forretningsplan, er det normalt skrevet sidst, efter at alle de andre detaljer er blevet glattet ud for at hjælpe med at give investorer eller långivere en mere grundig idé om, hvad de kan forvente.

Faktisk vil nogle investorer typisk kun anmode om at se resuméet og kun bede om resten af planen senere, hvis de føler sig overbevist om, at virksomheden har potentiale. Hvad er vigtigt at bemærke med et resumé er, at det ikke bør forsøge at hype virksomheden op, men snarere tale i en logisk, informativ og neutral tone, der er afbalanceret og præsenterer alle fakta. I sidste ende bør resuméet fokusere på disse aspekter:

 • Hvad virksomheden er, hvad der gør den anderledes, og hvorfor den vil få succes
 • En beskrivelse af de produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes
 • Et resumé af målsætningerne
 • En oversigt over målmarkedet
 • Missionsbeskrivelse
 • Hvordan du vil markedsføre dine ideer
 • Oplysninger om ejerstruktur, ledelsesteam og medarbejdere
 • Lokalitet
 • Finansielle oplysninger såsom vækstplaner på højt niveau, og hvor meget du forventer at tjene og bruge

2. En grundig virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelsen er det sted, hvor du giver et mere detaljeret overblik over din virksomhed og dens struktur (ejere og juridisk struktur), det problem, du skal løse, eller den mulighed, du vil udnytte, samt dit ideelle målmarked, og hvorfor du tror, at din virksomhed vil blive en succes. Med hensyn til målmarkedet er det vigtigt at identificere, om du vil være en B2B- eller B2C-virksomhed. Alternativt kan du måske betjene organisationer i stedet. Dette skal du gøre klart. Andre funktioner i denne del af din forretningsplan kan omfatte:

 • Virksomhedens navn
 • Din historie, og hvis ingen, hvilken erfaring bringer du til bordet
 • Dine konkurrencefordele
 • Din ledelsesstruktur og specifikke ekspertise
 • Sted og adresse
 • Oplysninger om produkter eller tjenester, der skal tilbydes
 • Samlede styrker
 • Kortsigtede og langsigtede forretningsmål
 • Dit behov for finansiering
 • Planer for opnåelse af vækstmål

3. Markedsanalyse

Et andet skridt i processen med at udarbejde en forretningsplan er at foretage en tilbundsgående markedsanalyse. Dette indebærer flere aspekter. Først og fremmest, skal du tage et nærmere kig på den branche, hvor du opererer i. Du vil være i stand til at vise potentielle investorer, hvad din konkurrent i øjeblikket gør, og hvordan du planlægger at afhjælpe eventuelle mangler, samtidig med at du anerkender deres styrker. Alle de markedsundersøgelser (uanset om de er kvalitative eller kvantitative), du har lavet indtil nu, bør være her.

Du kan også fremhæve branchens tendenser og centrale, underliggende temaer. På hvilken måde observerer du f.eks. ændringer i markedet? Er der vækst i det? Ser du ændringer i smag, og i så fald, hvad er de underliggende årsager hertil?

Så er der målmarkedet. Ideelt set skal du besvare disse spørgsmål: Hvor vil din virksomhed sælge fra, og vigtigst af alt, til hvem? Hvad er de demografiske forhold og karakteristika for dine potentielle kunder, hvilken vækst i din kundebase forudser du, og på hvilket grundlag? Her kan du overveje at angive, hvad brugerfordelene er, det faktum, at der er en markedspladsinteresse, dokumentere markedskravene eller alt det ovenstående.

4. SWOT-analyse

Vi er alle bekendt med analysen af styrker (Strengths), svagheder (Weaknesses), muligheder (Opportunities) og trusler (Threats). Men nu er det tid til at sætte den i værk. Når du starter, skal du overveje at opdele en enkelt side i fire lige store firkanter, der hver især er dedikeret til et aspekt af SWOT-analysen. Denne type analyse kan virkelig hjælpe med at eksemplificere det faktum, at du kender din branche og din virksomhed indefra, fordi du har studeret alle de potentielle trusler og ved, hvordan du kan udnytte dine styrker.

Din forretningsplan kræver analyse

Med hensyn til styrker, så spørg dig selv, hvordan disse vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af mulighederne; hvad er kvalitetsniveauet på det produkt eller den service, du tilbyder; hvad vil din ledelseserfaring bringe til bordet.

Med hensyn til svagheder, så spørg dig selv, hvordan disse (såsom manglende økonomi eller få kunder i begyndelsen) potentielt kan forstærke trusler, og hvordan dine styrker kan være i stand til at overvinde dem. Med hensyn til muligheder, hold øje med stigende efterspørgsel i din specifikke branche, samt om nogen af dine konkurrenter er gået konkurs. Endelig, truslerne – kan identificeres ved at observere økonomiske nedgangstider eller endda indtræden af nye konkurrenter på din markedsplads.

En anden nyttig idé er at lave en SWOT-analyse for dine konkurrenter for at afgøre, hvordan du kan vinde en større andel af deres eksisterende markedsandel.

5. Management, personale og ledelse

Medmindre du planlægger at være en solo-iværksætter, eller en enmandsforestilling, vil din virksomhed kræve færdigheder fra et erfarent team. Det er derfor, du skal forberede en organisationsstruktur og identificere de vigtigste ledere, deres erfaring, uddannelsesmæssige baggrund samt færdigheder. Nævn, om disse ledere også har brancheerfaring, og hvis de ikke har, nævn, hvad de kan bringe til bordet. Drøft opgaverne for hver stilling samt de respektive ansvarsområder. Det er også en god idé at nævne den procentvise ejerandel af virksomheden. Det er også en god idé at tilføje deres CV’er til forretningsplanen.

Med hensyn til personale (og ledelse), så tænk på de lønniveauer, der vil blive krævet. Vil du have brug for at tiltrække kvalificerede kandidater til de stillinger, du har skitseret, eller har du folk i fløjene klar til at komme i gang?

Andre faktorer, der bør tages i betragtning, er:

 • Planer for forretningskontinuitet i tilfælde af tab af en nøglemedarbejder
 • Om der er noget usædvanligt opadgående pres på lønniveauet
 • Planer for forbedring eller opretholdelse af produktivitet og motivation

6. Produkter eller tjenester

Nu er det tid til at komme ned til detaljerne – det faktiske produkt eller den service, du planlægger at levere. Det er vigtigt at beskrive dette så detaljeret som muligt. Faktorer, der skal tages i betragtning her er kundefordele og produktets livscyklus. Desuden skal du forklare, hvordan dit produkt eller service fungerer; prissætningsmodellen; den typiske kunde; en salgs- og distributionsstrategi; din konkurrencefordel; ordreopfyldelse osv.

Forbehold vedrørende intellektuel ejendomsret, ophavsret, patenter og varemærker samt juridiske aspekter bør også præsenteres her.

7. Markedsføring og salg

Ingen markedsførings- eller salgsstrategi kan implementeres uden en grundig forståelse af det marked, du vil operere i. Det er derfor, det er afgørende, i din forretningsplan, at præsentere markedsstørrelsen (dets vækst, stabilitet eller fald), den samlede industripositionering, det markedssegment, du er rettet mod, og hvilke demografier dit produkt eller tjeneste i sidste ende tjener (tænk samlede husstande, medianindkomst eller indkomst efter demografi), om der er efterspørgsel efter produktet eller tjenesten, meningsfuld konkurrencefordel, og differentiering fra konkurrenterne og selvfølgelig omkostningerne ved det produkt og den tjeneste, som er markedsrelateret.

Når du har fastlagt disse oplysninger, er det tid til at sammensætte en salgs- og marketingstrategi. Denne strategi vil skitsere, hvordan du har til hensigt at tiltrække og fastholde kunder. Det vil også omfatte processen med at foretage et salg. Du kan overveje at inkludere de forskellige markedsføringskanaler – online, direkte til forbrugeren eller via andre forhandlere.

Der er også direkte markedsføring, reklame og PR at overveje. Skabelse og bevarelse af kundeloyalitet bør også indgå her for gentagne forretninger. Det er vigtigt at bemærke, hvordan dine konkurrenter tager sig af dette og se, om du ikke kun kan få vigtige takeaways fra dem, men også hvordan du kan gøre det bedre.

8. Forretningsaktiviteterne

I den næste del af denne artikel om, hvordan man laver en forretningsplan, tager vi et kig på de faktiske forretningsaktiviteter. Effektivitet, kapacitet og planlagte forbedringer vil være et must her. Også de lokaler og det sted, hvor virksomheden vil være beliggende, vil være vigtige. Overvej nuværende og fremtidige behov eller langsigtede forpligtelser til ejendommen. Desuden skal du bestemme, hvad fordelene og ulemperne ved den nuværende placering er, så du afgør, om du i sidste ende skal blive eller flytte til en anden placering.

Andre faktorer at huske på er dine faciliteter og organiseringen af produktionen; ledelsesinformationssystemer, der kan være til stede; pålideligheden af dine it-systemer; overensstemmelse med kvalitets- eller reguleringsstandarder; lagerbeholdning; og leverandørrelationer.

9. Finansiering og finansielle overslag

Sådan udarbejder du en finansiel prognose til din forretningsplan

Denne del kan opdeles i to: finansieringsanmodningsdelen og den finansielle prognosedel. Vi tager et kig på hver enkelt.

Med finansieringsanmodninger skal du gerne forklare med klarhed, hvor meget finansiering du har brug for på kort til mellemlang sigt, samt hvad denne finansiering vil blive brugt til. Afklar også, om du leder efter gæld eller egenkapital plus længden af den tid, det vil være gældende.

Med hensyn til finansielle fremskrivninger skal du fokusere på at give detaljerede oplysninger om fremtidigt indtjeningspotentiale over de næste fem år. Dette er en fantastisk måde at skabe grundlaget for at forhandle, hvor meget investorer vil få tilbage til gengæld for deres oprindelige investering. Sørg for, at dine prognoser er realistiske og nøjagtige. Du kan inkludere oplysninger såsom:

 • Salgsprognoser
 • Omkostningerne ved solgte varer
 • En prognose for overskud og tab
 • En pengestrømsopgørelse
 • Balance
 • Forventet nettooverskudsgrad
 • Aktuelt forhold
 • Debitoromsætningsforhold
 • Bruttomarginer
 • Større investeringsudgifter
 • Pengestrømsopgørelser
 • Månedlig salgs- og indtægtsprognose
 • Resultatopgørelse
 • Break-even-analyse

10. Bilag

Bilaget skal bruges som det sted, hvor du fremlægger dokumentation. Disse kan omfatte:

 • Kredithistorik
 • CV´er
 • Organisationsdiagrammer
 • Produktbilleder
 • Referencebreve
 • Licenser, tilladelser, patenter mv.
 • Kontrakter
 • Juridiske dokumenter/aftaler
 • Grafer, tabeldiagrammer og noter
 • Definitioner
 • Juridiske noter
 • Sikkerhedsstillelse i forbindelse med markedsføring og reklame
 • Finansielle dokumenter og fremskrivninger

Nogle nyttige tips, når du skriver en forretningsplan

Du har nu en idé om de oplysninger, der kræves i en forretningsplan. Men er der nogen tips at huske på, når du forbereder den? Ja, det er der faktisk. Her er et par af dem, vi anbefaler:

 • Find først og fremmest ud af hvorfor du skriver forretningsplanen
 • Hold din målgruppe i tankerne
 • Overdriv ikke med teksten, men hold det kortfattet
 • Hold teksten enkel, undgå buzzwords eller komplicerede sætninger
 • Fokusér på præsentationen – gør det nemt at forstå svære tal eller begreber
 • Vær ikke for optimistisk, men realistisk
 • Korrekturlæs og rediger dokumentet, når du er færdig

Åbn en gratis erhvervskonto til din nye virksomhed

– Øjeblikkelig adgang til midler
– 0,00 af de månedlige omkostninger
– Gratis erhvervskort


Start nu

Og afsluttende…

Og der har du dem – nogle af de vigtigste komponenter, der kræves, når du overvejer, hvordan man sammensætter en forretningsplan. Det kan virke som en masse arbejde i første omgang, men hvis du deler den ud i mindre sektioner og arbejder på en ad gangen, vil opgaven med at udarbejde din forretningsplan ikke synes så besværlig, som du troede.

Disclaimer: Vær opmærksom på, at indholdet af denne artikel og myPOS-bloggen generelt ikke bør fortolkes som juridisk, pengemæssig, skattemæssig eller anden form for professionel rådgivning. Du bør altid rådføre dig med en professionel, før du tager handling, da detaljerne i din situation kan afvige væsentligt fra andre tilfælde.

Lignende artikler