myPOS blog Tips

Hvad er SEPA – definition af det fælles eurobetalingsområde

Du har startet din virksomhed og driver den i Europa. I betragtning af dette udveksler du højst sandsynligt varer eller tjenester med andre virksomheder på samme kontinent, og det betyder, at du skal foretage eller modtage betalinger i euro uden for dit nationale system. I dette tilfælde vil overførslerne ske via SEPA.

Men hvad er SEPA, og hvilke bestemmelser omfatter det? Fortsæt med at læse for at finde ud af mere!

Hvad er SEPA

SEPA er et akronym for Det Fælles Europæiske Betalingsområde – et EU-initiativ til integration af betalinger. Målet er at skabe ensartethed i nationale betalinger og betalinger på tværs af grænser, og enstemmige standarder i alle deltagende lande. Det forenkler således kapitaloverførslerne inden for Unionen.

Borgerne, virksomhederne og den offentlige forvaltning kan foretage og modtage betalinger i euro hurtigere og billigere, da de samme grundlæggende betingelser, rettigheder og forpligtelser gælder, uanset hvor de befinder sig. SEPA-betalinger i euro foretages ved hjælp af fire hovedinstrumenter: kreditoverførsler, øjeblikkelige kreditoverførsler, direkte kredit og direkte debitering business-to-business.

Hvorfor SEPA

Indførelsen af både Den Økonomiske og Monetære Union og euroen har været af stor betydning for oprettelsen af et indre marked i Den Europæiske Union. Siden januar 2001 har det været muligt at foretage kontantbetalinger i samme valuta i hele euroområdet.

Men i et stykke tid efter, når det kom til ikke-kontante nationale betalinger, fortsatte fragmenteringen, og den bekvemmelighed, som euroen skulle håndtere, var svær at opnå.

SEPA blev iværksat for at fjerne forskellene.

Hvad er fordelene ved SEPA?

De ensartede betingelser fastsat af SEPA letter alle operationer i euro med hensyn til lethed, hastighed, sikkerhed og effektivitet. Internationale betalinger behandles på samme måde som inden for hvert af de nationale markeder.

SEPA er et af de skridt, der er taget i retning af fuld økonomisk og monetær integration til gavn for både forbrugere, virksomheder og den offentlige forvaltning. Initiativet fremmer en effektiv europæisk økonomi, fair konkurrence og innovation.

Et kort overblik over SEPAs historie

SEPA blev indledt i 2007, da EU vedtog direktivet om betalingstjenester. Det dannede retsgrundlaget for integrationen, som først blev indført i 2008 for kreditoverførsler. Direkte debiteringer var tilgængelige fra 2009, og SEPA var fuldt implementeret i euroområdet i 2014. Flere lande uden for euroområdet tiltrådte i 2016.

Ved udgangen af 2019 forhindrede Europa-Kommissionen bankerne i at opkræve ekstra gebyrer fra lande uden for EU for overførsel af penge fra deres nationale system. De udvidede regler fastsætter, at alle i EU har ret til at overføre euro til udlandet til den pris, de ville betale for en indenlandsk transaktion.

Bankerne skal også på forhånd oplyse forbrugerne om omkostningerne ved valutaomregning, når valutaen for en betaling på tværs af grænser adskiller sig fra modtagerens nationale accept.

Gennemførelsen af SEPA er en løbende proces. Forordningen skal stadig anvendes på mobilbetalinger og onlinebetalinger.

SEPA-landene

SEPA har 36 medlemmer, hvoraf nogle er Østrig, Belgien, Storbritannien, Bulgarien, Cypern, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Spanien og Sverige, de tre EØS-lande Norge, Liechtenstein, Island samt Schweiz og Monaco.

Konklusion

SEPA er et transaktionssystem, der er oprettet af Den Europæiske Union. Forbrugere, virksomheder og regeringsrepræsentanter i de lande, hvor SEPA opererer, kan foretage kontantløse overførsler på tværs af grænser.

Næsten 50 mia. SEPA-transaktioner behandles årligt i alle medlemslandene. Initiativet forvaltes af Det Europæiske Betalingsråd i samarbejde med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og andre europæiske institutioner.

Disclaimer: Vær opmærksom på, at indholdet af denne artikel og myPOS-bloggen generelt ikke bør fortolkes som juridisk, pengemæssig, skattemæssig eller anden form for professionel rådgivning. Du bør altid rådføre dig med en professionel, før du tager handling, da detaljerne i din situation kan afvige væsentligt fra andre tilfælde.

Lignende artikler

2-3