myPOS tinklaraštis Patarimai

Kaip elgtis, susidūrus su IBAN diskriminacija

Siekiant suderinti Europos mokėjimų ir finansų aplinką, tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu buvo priimta visa eilė įvairių reglamentų ir teisės aktų, kurių tikslas – standartizuoti mokėjimus ir supaprastinti galimybes jais naudotis milijonams žmonių EEE ir ELPA.

Tačiau kartais šioje mokėjimų aplinkoje gali būti sunku susigaudyti dėl painios terminologijos, sudėtingo teisinio žargono ar aiškumo, kokios yra jūsų galimybės, trūkumo.

Štai kodėl svarbu žinoti savo teises ir ką daryti, jei jos buvo pažeistos.

Šiame tinklaraščio straipsnyje aptariame IBAN diskriminacijos problemą ir ką daryti, jei atsidūrėte šioje situacijoje. 

Bet pirmiausia išsamiau panagrinėkime, kas yra IBAN.

Kas tai yra IBAN?

IBAN yra santrumpa, reiškianti tarptautinį banko sąskaitos numerį (angl. international bank account number).

Jį sudaro iki 34 raidinių ir skaitinių ženklų, kurie identifikuoja individualią sąskaitą konkrečioje finansų įstaigoje tam tikroje šalyje.

Teoriškai, tokiu būdu visos sąskaitos SEPA sistemoje yra “pasiekiamos” valstybių narių mokėjimo paslaugų teikėjams.

IBAN struktūra yra tokia:

  • 1-2 simboliai: šalies kodas
  • 3-4 simboliai: du kontroliniai skaitmenys
  • 5–12 simboliai: vietos banko sąskaitos numeris
  • 13–22 simboliai: sąskaitos numeris (arba nukreipimo informacija)

Kas tai yra SEPA?

Diskutuoti dėl IBAN diskriminacijos, neaptariant SEPA, būtų beprasmiška.  

Taigi, kas yra SEPA?

SEPA reiškia bendrą mokėjimų eurais erdvę (angl. Single Euro Payments Area), o nuo 2020 m. liepos mėn. ją sudaro Europos Sąjungos narės, keturios Europos Laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija), Andora, Vatikano miestas, Monakas, San Marinas ir Jungtinė Karalystė (iki 2020 m. gruodžio 31 d., jei nebus pasiektas susitarimas). Taigi, SEPA erdvė apima 36 valstybes.


[1] Šveicarija prisijungė prie SEPA, pasirašydama dvišalį susitarimą su ES, o kitos ELPA šalys prisijungė per savo narystę EEE. SEPA sistema buvo įdiegta, siekiant įvesti vienodas procedūras ir standartus mokėjimų operacijoms eurais Europos ekonominėje erdvėje.

Iš esmės, ši sistema verčia mokėjimo paslaugų teikėjus suderinti ir „sinchronizuoti“ savo mokėjimo produktus, kad jie būtų prieinami visiems kitiems SEPA nariams.

SEPA mokėjimo schema pirmą kartą buvo pradėta taikyti 2008 m., tačiau iš pradžių ji veikė lygiagrečiai su nacionalinėmis mokėjimo schemomis. 2014 m. vasario 1 d. SEPA schema buvo pilnai integruota visose euro zonos šalyse. Nuo to laiko, 99% pervedimų eurais atliekami pagal šios schemos procedūras. 

To pasekoje, tiek vidaus, tiek tarptautiniai mokėjimai ES turėtų būti vykdomi pagal tuos pačius standartus ir procedūras.

Kas tai yra IBAN diskriminacija?

Nepaisant SEPA numatyto standartų ir procedūrų pervedimams eurais ES suvienodinimo ir suderinimo, vis dar pasitaiko IBAN diskriminacijos atvejų.

Su kuo tai susiję?

IBAN diskriminacija atsiranda tada, kai SEPA regiono įmonė ar institucija nepriima IBAN numerio, išduoto mokėjimo paslaugų teikėjo, esančio kitoje SEPA valstybėje narėje, ir reikalauja IBAN, prasidedantčio tik konkrečios valstybės šalies kodu (pavyzdžiui, DE, FR ir kt.) arba reikalauja įvesti IBAN vietiniu formatu (pvz. 32 simbolių numerį).

Tai yra SEPA reglamento (Reglamentas (ES) Nr. 260/2012) 9 straipsnio, kuriuo draudžiamas skirtingas IBAN numerių traktavimas (darant IBAN kilmės šalies aplinkybes nesvarbiomis), su sąlyga, kad pastarieji yra pasiekiami per SEPA schemą, pažeidimas.

Ką galima padaryti, jei susidūrėte su IBAN diskriminacija?

Laimei, jūs galite imtis priemonių, jei susidūrėte su tokia diskriminacija, nes minėto SEPA reglamento laikymąsi kontroliuoja įvairios finansinės institucijos.

Jei susidurėte su IBAN diskriminacija, jūs galite ir turite atlikti tam tikrus veiksmus.

Štai keletas iš jų:

  • Pirmiausia, turėtumėte informuotui įmonę ar instituciją, atsisakiusią atlikti jūsų pervedimą, jog jie pažeidžia SEPA reglamento 9 straipsnį.
  • Jei jie neatsako, nusiųskite oficialų rašytinį skundą.
  • Jei ir toliau nesilaikoma reikalavimų, susisiekite su atitinkama savo šalies reguliavimo įstaiga ar kompetentinga institucija.
  • Informuokite myPOS el. paštu help@mypos.com.

Norėdami palengvinti procesą, mes paruošėme keletą laiškų šablonų, kuriuos galite naudoti, spręndžiant IBAN diskriminacijos atvejį su atitinkama įmone ir (arba) institucija.

Šablonas: Oficialus skundas įmonei

Gerb. Pone/Ponia,

Mano myPOS IBAN EUR valiuta [įrašykite savo IBAN numerį] yra galiojanti sąskaita, palaikanti SEPA mokėjimus.

[įrašykite datą] bandžiau [atlikti/gauti] operaciją minėtoje sąskaitoje, tačiau ji buvo atmesta, motyvuojant [įrašykite priežastį, kuri jums buvo nurodyta].

Atkreipkite dėmesį, jog IBAN diskriminacija yra SEPA reglamento 9 straipsnio pažeidimas ir apie tai bus informuotos atitinkamos institucijos.

Tikiuosi, jog jūs atitinkamai reaguosite ir savo sistemoje autorizuosite mano duomenis, kad būtų galima atlikti tiesioginius debetinius bei kreditinius pervedimus į mano sąskaitą.

Pagarbiai,
[Jūsų vardas, pavardė]

Šablonas: oficialus skundas atitinkamai institucijai

Gerb. Pone/Ponia,

Nepaisant mano [data] oficialaus rašytinio skundo, kuris pridedamas, įmonei [įmonės pavadinimas], įmonė ir toliau atmeta operacijas į mano IBAN sąskaitą EUR valiuta.

Kaip apibūdinau oficialiame [data] skunde įmonei [įmonės pavadinimas], aš bandžiau [atlikti/gauti] operaciją minėtoje IBAN sąskaitoje, tačiau ji buvo atmesta, motyvuojant [įrašykite įmonės nurodytą priežastį].

Remiantis SEPA reglamento 9 straipsniu, toks atsisakymas yra IBAN diskriminacija. Būčiau dėkingas/ (-a), jei jūs imtumėtės atitinkamų veiksmų ir padėtumėte gauti žalos atlyginimą.

Pagarbiai,
[Jūsų vardas, pavardė]

Išvados

Nėra jokios priežasties, kodėl jums turėtų būti užkirstas kelias atlikti ar gauti mokėjimus SEPA erdvėje, naudojant savo IBAN, jei sąskaitos valiuta yra euras. Visos myPOS IBAN sąskaitos EUR valiuta yra prieinamos per SEPA sistemą.

Bet kokia tokia praktika laikoma IBAN diskriminacija ir prieštarauja įstatymams.

Jei esate tokios praktikos auka, ieškodami problemos sprendimo, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus. Svarbu žinoti savo teises ir kokių veiksmų galite imtis, kad nesusidurtumėte su tokia diskriminacija nei dabar, nei ateityje.

Susiję įrašai