myPOS blog Tips

BBP – Wat is Bruto Binnenlands Product

Wat is BBP?

De afkorting BBP staat voor Bruto Binnenlands Product. Met het BBP wordt het totaal van de primaire inkomens weergegeven van het desbetreffende land. Het primair inkomen is een verzameling van de inkomens gehaald uit kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap. Ookwel KANO genoemd. 

Maar wat zegt dit getal eigenlijk? Het BBP kan gebruikt worden om te meten hoe groot de economie in een land is. Wordt het BBP groter ten opzichte van het voorafgaande jaar, wil dat zeggen dat de economie is gegroeid. Je spreekt hier dan over een stijgende conjunctuur. Bij een daling van het BBP is de economie aan het krimpen. Je spreekt hier dan over aan dalende conjunctuur. 

Verschillende soorten BBP

We kennen een aantal verschillende soorten BBP. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Het bbp per hoofd: BBP per hoofd wordt berekend door het nominaal BBP te delen door het aantal inwoners. Door het BBP per hoofd te berekenen komt de welvaart van een land beter in beeld. 
  • Nominaal BBP: Bij het nominaal BBP wordt er geen rekening gehouden met deflatie of inflatie. Er wordt enkel gekeken naar het prijsniveau van één jaar. Vaak wordt dit BBP gebruikt om landen met elkaar te vergelijken op een bepaald moment.
  • Reëel BBP: hierbij wordt er wel rekening gehouden met deflatie en inflatie. Het geeft de werkelijke waarde van de totale geproduceerde goederen weer. Zo krijg je dus een reëler beeld van de huidige economie.

Hoe bereken je het BBP?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het BBP per land te berekenen. Het BBP kan via productie, inkomens of bestedingen berekend worden.

  • Productie: Het BBP berekenen via productie wordt altijd gedaan door de toegevoegde waarde van een product mee te rekenen. Met toegevoegde waarde wordt bedoeld dat het bedrag bovenop de inkoopprijs ook meegerekend wordt. Is het BBP van Nederland dus 500 miljard. Dan is er in Nederland met kapitaal, arbeid,natuur en winst dus 500 miljard aan waarde behaald. 
  • Inkomens: Bij deze manier worden alle totale inkomens van het land bij elkaar opgeteld. Onder inkomen wordt verstaan: rente, huur, loon, pacht en winst. 
  • Bestedingsmethode: Als het BBP berekend wordt via de bestedingsmethode worden alle bestedingen in een land bij elkaar opgeteld. De bestedingen die hierbij worden meegenomen zijn: consumptie, investeringen, overheidsbestedingen en export. Import wordt hier vanaf gehaald. Deze bestedingen worden namelijk niet binnen het land gedaan.  

Wat is het verschil tussen het BBP en het BNP

De afkorting BNP staat voor Bruto Nationaal Product. Het verschil tussen het BBP en het BNP bevat de mensen die meegenomen worden in de berekening.

Bij het BBP wordt iedereen die in Nederland werkt meegenomen. Dus buitenlanders die in Nederland werken tellen mee. Nederlanders die in het buitenland werken tellen hier niet mee.

Bij het BNP worden alle Nederlanders meegenomen in de berekening. Nederlanders die in het buitenland werken, worden meegenomen. Buitenlanders die in Nederland werken, tellen dus niet mee.

De impact van het BBP op kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers kan een verandering van het BBP invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten  van de onderneming. Mocht je net je eigen bedrijf beginnen is het verstandig om even naar het huidige BBP te kijken om te beoordelen of het een goed instapmoment is voor jouw bedrijf. Is de BBP lager uitgevallen dan vorige jaren of kwartalen? Dan kan het een goed idee zijn om te wachten tot het BBP weer hoger uitvalt. Een lager BBP betekent ook wel dat er dus minder geld in omloop is in het land en er dus een slechtere economie is.

Gerelateerde berichten

2-3