myPOS blog Tips

Hoe gaat u om met IBAN-discriminatie?

Om het Europese betalings- en financieringsgebied te harmoniseren zijn er op zowel Europees als nationaal niveau verschillende verorderingen en wetten ingevoerd, met als doel betalingen te standaardiseren en gemakkelijke toegang te garanderen voor miljoenen mensen in de EER en de EVA.

Soms kan dit betalingsgebied moeilijk te navigeren zijn met complexe, juridische of onduidelijke termen.

Daarom is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn en wat u moet doen als deze rechten worden geschonden.

In deze blogpost bespreken wij de kwestie IBAN-discriminatie en wat u kunt doen als u zich in deze situatie bevindt.

Laten we eerst eens  bekijken wat een IBAN precies is.

Wat is een IBAN?

IBAN is een afkorting van: Internationaal bank account nummer.

Het bestaat uit maximal 34 alfanumerieke tekens die op een unieke wijze een individuele rekening bij een specifieke financieel instelling in een bepaald land identificeren.

Dit maakt in theorie, alle rekeningen binnen SEPA ‘’bereikbaar’’ althans voor betalingsdienstaanbieders in de lidstaten.

Hier ziet u hoe een IBAN nummer is opgebouwd:

  • Tekens 1-2: land code  
  • 3-4: Twee controle cijfers
  • 5-12: binnenlands bankrekeningnummer  
  • 13-22: account nummer (routeringsinformatie)

Wat is SEPA?

Het is zinloos om IBAN-discriminatie te bespreken zonder uitleg te geven over SEPA.

Dus, wat is SEPA?

Sepa staat voor Single Europe Payments Area en bestaat sinds juli 2020 uit leden van de Europese Unie, de vier lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) Andorra, Vaticaanstad, Monaco, San Marino en het Verenigd Koningkrijg (tot 31 december 2020, tenzij een akkoord wordt bereikt) – bestaande uit 36 staten die lid zijn van het SEPA-gebied.

Sepa is ingeoerd om uniforme procedures en standaarden voor eurobetalingstransacties in de Europese Economische Ruimte (EER) te introduceren.

In feite dwingt het betalingsdienstaanbieders om hun betalingsproducten te harmoniseren en te ‘synchroniseren’ zodat ze toegankelijk zijn voor alle andere deelnemers aan het SEPA.

Het SEPA-betalingsschema werd voor het eerst geintroduceerd in 2008, maar functioneerde parallel met nationale betalingsschema’s. op 1 februari 2014 was het SEPA-schema volledig geintegreerd in alle landen van de eurozone. Sindsdien wordt 99% van de overschrijvingen in euro uitgevoerd volgens de eigen procedures.

Als gevolg hiervan moeten zowel Binnenlandse betalingen als grensoverschrijdende betalingen binnen de EU volgens dezeldfe normen en procedures worden afgewikkeld.

What is IBAN discriminatie?

Ondanks de beoogde eenmaking en harmonisatie van normen en procedures door SEPA in de EU voor overmakingen in euro’s zijn en blijven er gevallen van IBAN-discriminatie ontstaan.

Wat houdt dit in?

Kort gezegd, IBAN-discriminatie vindt plaats wanneer een bedrijf of een instelling binnen de SEPA-regio geen IBAN accepteert die is uitgegeven door een betalingsdienstaanbeider die is gevestigd in een ander SEPA-land en vereist dat u een IBAN invert die alleen begint met de nationale landcode van een specifieke staat (bijvoorbeeld: DE,FR etc.) of vereist dat u een IBAN invoert in een binnenlands format (bijvoorbeeld een 32-cijferig lang nummer).

Dit is in strijd met artikel 9 van de SEPA-verordening (Verordening (EU) nr. 260/201), die de verschillende behandeling (door de omstandigheden van het land van herkomst van de IBAN niet relevant maken) van IBAN’s verbiedt, mits deze laatste zijn bereikbaar via het SEPA-schema.

Hoe gaat u om met IBAN discriminatie?

Gelukkig kunt u actie ondernemen als u het slachtoffer bent geweest van een dergelijke discriminatie, aangezien de bovengenoemde SEPA-verordening onder toezicht staat van en onder financieel toezicht.

Er zijn verschillende stappen die u kunt en moet nemen als u te maken krijgt met IBAN-discriminatie.

Hier zijn er een aantal:

  • U moet eerst het bedrijf of de instelling die heft geweigerd uw overdracht te voltooien, meedelen dat zij in strijd zijn met artikel 9 van de SEPA-verordening.
  • Als ze niet reageren, stuur dan een formele schriftelijke klacht.
  • Al ser nog meer niet-naleving is, neem dan contact op met de relevante regelgevende instantie of bevoegde autoriteit in uw land.
  • Vertel myPOS erover door een email te sturen naar help@mypos.com.

Om het makkelijk te maken hebben wij enkele sjablonen voor u opgesteld die u kunt gebruiken in het geval van IBAN-discriminatie bij het relevante bedrijf en of de autoriteit.

Sjabloon: Formele klacht voor bedrijf

Beste meneer, mevrouw,

Mijn myPOS IBAN [vul uw IBAN nummer in] is een geldige rekening die SEPA-betalingen ondersteunt.

Op [datum invullen] heb ik geprobeerd een transactie te [doen/ontvangen] op de bovengenoemde rekening, maar dit werd geweigerd op grond van [voer de opgegeven reden in].

Houd er rekening mee dat IBAN-discriminatie een overtreding is van artikel 9 van de SEPA-verordening en dat weigering om hieraan te voldoen zal worden gemeld.

Ik vertrouw erop dat mijn gegevens in uw systemeem geautoriseert wordt zodat ik automatische afschrijvingen en overschrijvingen naar mijn rekening kan toe staan.

Hoogachtend,

[uw naam]

Sjabloon: formele klacht naar een relevante autoriteit

Beste meneer, mevrouw,

Ondanks mijn formele schriftelijke klacht aan [naam bedrijf] op [datum], die u ook als bijlage aantreft, blijft het bedrijf transacties weigeren naar mijn in euro luidende IBAN nummer.

Zoals uitgelegd in mijn formele klacht aan [bedrijf], heb ik op [datum invullen] geprobeerd een transactie te [maken/ontvangen] naar reeds vermeld IBAN nummer, maar dit werd geweigerd op grond van [de reden waarom het bedrijf heeft opgegeven].

In overeenstemming met artikel 9 van de SEPA-verordening vormt een dergelijke weigering IBAN-discriminatie en ik zou het op prijs stellen als mij kunt helpen om verhaal te halen over deze kwestie.

Hoogachtend,

[uw naam]

Conclussie

Er is geen reden waarom u zou worden belet betalingen te doen of te ontvangen binnen het SEPA-gebied met uw UBAN, op voorwaarde dat dit laatste in euro is. Alle IBAN’s in euro van myPOS zijn bereikbaar met SEPA.

Dergelijke praktijken worden beschouwd als IBAN-discriminatie en zijn in strijd met de wet.

Als u merkt dat u het slachtoffer bent van dergelijke praktijken, onderneem dan bovengenoemde stappen.

Het is belangrijk om te weten wat uw rechten zijn en welke actie’s u kunt uitvoeren, zodat u nu of in de toekomst niet met dit soort discriminatie te maken krijgt.

Gerelateerde berichten

2-3