Формуляр за връщане на myPOS платежен терминал

Преди да изпратиш myPOS терминала си за поправка или връщане, молим да се свържеш с Клиентския Център на имейл help@mypos.com. В определени случаи проблемът с устройството може да бъде отстранен само с актуализация на софтуера, затова е добра идея за изчакаш да ти отговорим преди да ни изпратиш myPOS терминала си.

Ако проблемът е друг, за да ни изпратиш myPOS терминала си за поправка те молим да попълниш формуляра по-долу, за да разберем по-добре как можем да ти помогнем.

В случай на връщане на устройството, ти препоръчваме да се обърнеш към куриерска фирма. Използването на друг вид транспорт ще доведе до големи закъснения, особено при наличието на митнически контрол (за страни извън ЕС, като Обединеното кралство или Швейцария).

Ако върнеш устройството с куриерска фирма, ще избегнеш забавяния и възстановяването на сумата или ремонта ще бъде извършено в нужния срок.


(наричан по-нататък „Клиент“), потвърждава че:

Всички задължителни условия, описани в Политиката за Връщане на myPOS, са спазени. Следните терминали са върнати и настоящия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ е подписан от клиента.

No

1
Код за сигурност
* Всички полета са задължителни.
2-3