myPOS блог Съвети

Наръчник за динамично превалутиране при трансакция

С постоянно нарастващата световна икономика, необходимостта от улесняване на международните трансакции става все по-явна. Решение за това може да бъде намерено в лицето на динамичното превалутиране (DCC).

Услугата, която предлага фиксиран обменен курс и осигурява сигурност за финалната сума, която ще бъде таксувана, несъмнено има много предимства както за бизнеса, така и за клиентите. Но, за да могат и двете страни да извлекат максимума от нея, е важно първо да разбереш как работи услугата.

И така, какво точно е DCC, как работи и крие ли рискове от оспорени трансакции?

Отговорите на всички тези въпроси и много повече можеш да намериш в този блог пост.

Какво представлява динамичното превалутиране?

Динамичното превалутиране е платежна услуга, предлагана от акцептиращите институции и техните търговци. Тя позволява на притежателите на чуждестранни карти да избират дали да плащат в местната валута или в тяхната валута за фактуриране.

Опцията DCC премахва всички неясноти около крайната цена, която картодържателя ще плати. Това е така, защото клиентът ще може да сравни сумата на покупката в двете валути и да вземе информирано решение. Освен това, те ще имат ясна представа за своите разходи в момента на покупката.

Тук е важно да се отбележи, обаче, че решението дали да се използва услугата или не винаги е на картодържателя.

Как работи DCC услугата

Начинът, по който работи динамичното превалутиране, е да конвертира местната валута във валутата на картодържателя. Извършването на такава трансакция е лесно и изисква минимални усилия. ПОС устройството само задейства услугата автоматично на мястото на продажбата, в момента, в който установи, че картата е чужда. Единствената нужна стъпка е клиентът да избере дали да го приеме или не.

DCC услугата е достъпна за всички myPOS търговци и е безплатна. Единственото условие за използване на услугата е валутата на фактуриране на картодържателя да се поддържа от нас.

За да ти помогнем да разбереш по-добре как работи динамичното превалутиране, ние сме събрали всички необходими стъпки тук:

 1. Клиентът прокарва картата си през магнитната лента на ПОС терминала или я докосва до четеца на чипове.
 2. Устройството открива, че картата е в чуждестранна валута и автоматично задейства опцията.
 3. След това екранът на ПОС терминала или устройство за въвеждане на ПИН ще покаже сумата в местната валута, валутата на фактуриране и обменния курс. В зависимост от устройството може да се наложи клиентът да превърти надолу, за да види цялата информация.
 4. Картодържателят преценява двете опции, избира валутата, с която иска да продължи, и потвърждава трансакцията.
 5. В случай, че е избрана опцията DCC, касовата бележка ще покаже сумата на покупката в местната валута, приложения обменен курс и сумата във валутата на картодържателя.

Тук е важно да се отбележи, че картодържателят има право да прекрати трансакцията и да обработи плащането като не-DDC, преди то да бъде изпратено за оторизация.

Какви са предимствата на DCC трансакциите?

Динамичното превалутиране предлага множество предимства както за бизнеса, така и за клиентите, което го прави печеливша ситуация за всички. Ето някои примери за основните предимства, които динамичното превалутиране носи:

 • Подобрена удовлетвореност и лоялност на клиентите

Предоставяйки алтернативни и гъвкави възможности на клиентите си, ти подобряваш опита им, когато купуват от теб. Това от своя страна повишава тяхната лоялност към твоя бизнес и ги насърчава да ти се доверят отново в бъдеще.

 • Сравнение на сумата в двете валути

С опцията да видят сумата на покупката както в местната валута, така и в собствената си валута, клиентите могат да преценят обменния курс и да вземат информирано решение кой вариант е по-изгодно за тях.

 • Заключен обменен курс

Едно от най-важните предимства на DCC трансакциите е фиксираният курс. Така клиентите имат възможността да са сигурни в крайната сума, която ще платят в момента на покупката, без да се налага да се притесняват за работа с няколко валути или за плаващи обменни курсове.

 • Преференциални обменни курсове

При DCC трансакциите често обменният курс се оказва по-изгоден за картодържателя от този, който издателят на картата ще приложи по-късно. Ако покупка се обработва като не-DCC, обменният курс може да се окаже по-висок от очакваното поради прилагането на допълнителни такси след покупката.

 • Сведени до минимум оспорени трансакции

Международните плащания, които са извършени без динамично превалутиране, могат да крият по-висок риск от оспорване на трансакцията, и следователно начисляване на допълнителни такси от това. Това е така, защото клиентът може да не разпознае плащането поради цена, която изглежда по-висока от очакваната.

Как да избегнеш DCC оспорени трансакции

Оспорване на трансакции, при които е ползвана опцията за динамично превалутиране, може да възникне, когато картодържателят не разпознае плащането. Това може да е резултат от ситуация, в която клиентът не е разбрал напълно условията около DCC или той не е бил този, който е избирал опцията.

За да не се налага да плащаш такси, възникнали от оспорени плащания, следвай съветите по-долу:

 • Информирай всички членове на твоя персонал за услугата, за да знаят как да реагират, когато обработват международни трансакции.
 • Винаги бъди честен, открит, информативен и прозрачен с твоите клиенти.
 • Никога не избирай опцията по подразбиране, особено без знанието на картодържателя.
 • Не се опитвай да повлияеш на решението на твоите клиенти дали да се възползват от услугата или не.

Заключения

Динамичното превалутиране е услуга, която предлага свобода на международни картодържатели да избират на мястото на продажба дали да платят в местната валута или във валутата на тяхната карта. Услугата е безплатна и обикновено предлага преференциални обменни курсове.

За да се възползва от услугата, клиентът трябва просто да избере своята местна валута, когато опцията се появи на екрана на ПОС терминала. От своя страна търговците имат отговорността да помогнат на своите клиенти да вземат информирано решение относно услугата DCC, но никога да не избират опцията по подразбиране или без първо да се консултират с картодържателя.

Disclaimer: Моля, имай предвид, че съдържанието на тази статия и на блога на myPOS като цяло не трябва да се тълкува като правен, паричен, данъчен или какъвто и да е друг вид професионален съвет. Винаги трябва да се консултираш със специалист, преди да предприемеш действия, тъй като особеностите на твоята ситуация могат съществено да се различават от други случаи.

Подобни статии

2-3