myPOS блог Съвети

Едноличен търговец – Какво е ET и как работи?

Едно от първите неща, които трябва да направиш, когато смяташ да започнеш собствен бизнес, е да определиш структурата му. Ще бъдеш ли едноличен търговец (ЕТ), или например, ще участваш в дружество с ограничена отговорност?

Това разграничение е от решаващо значение, тъй като то ще определи не само вида на печалбата и приходите, които реализираш, но и твоите дългове, както и правните ти задължения.

В тази статия разглеждаме значението на термина едноличен търговец, за да ти дадем по-добра представа какво да очакваш и дали тази бизнес структура, която се използва от милиони хора в Европейския съюз, е подходяща за теб.

Какво е едноличен търговец?

Едноличен търговец, наричан още едноличен собственик или ЕТ, трябва да бъде физическо дееспособно лице, което представлява своя бизнеса. Поради тази причина, много еднолични търговци използват собствените си имена като име на фирмата.

Броят на административните процедури, необходими за стартиране и поддържане на бизнеса, не е толкова голям, колкото при други видове бизнес структури. Това обаче, също така означава, че докато печалбите, които получаваш, се считат за твой личен доход, властите ще ги облагат със съответните данъци. 

Освен това, частта, за която никой не обича да мисли, е фактът, че разходите и бизнес задълженията на твоя бизнес се превръщат в лични. Което означава, че ако бизнесът ти фалира, институциите ще търсят средствата си лично от теб.

Това може да доведе до съдебни действия, при които твоето имущество или активи, като например превозни средства и недвижими имоти, могат да бъдат отнети, за да се възстановят необходимите средства. 

Как работи тази бизнес структура?

Този вид бизнес структура ти позволява да извършваш дейността си с по-голям контрол върху печалбите и доходите след облагане с данъци, и с повече право на глас по отношение на начина по който управляваш бизнеса си. На кратко, ще се сблъскаш с по-малко бюрокрация при управлението му.

Като едноличен търговец, това не означава, че никой друг не работи за теб. Винаги можеш да наемеш персонал, но трябва да се увериш, че правиш необходимите удръжки от месечния доход за данъчни цели. Добре е да се консултираш със счетоводителя си относно тази област на бизнеса. 

Нещо повече, трябва да спазваш правилата относно регистрацията на фирменото си име. Също така е разумно да поддържаш отделни банкови сметки за личните и служебните си разходи и приходи.

В бизнеса си само ти, като няма други директори, които да го управляват. Това означава също така, че няма акционери, които да инвестират капитал, ти разполагаш със средства, които набираш самостоятелно. 

Като последна разлика, не се ангажираш с други партньори, както е при дружествата, което означава, че не е необходимо да споделяш бизнес възнагражденията си с някой друг, но остава отговорността да се справяш индивидуално.  

Примери за еднолични търговци

Водопроводчиците често са регистрирани като еднолични търговци.

Някои примери за еднолични търговци са лицата, работещи на свободна практика, като дизайнери, копирайтъри, маркетолози, фотографи и консултанти в областта на социалните медии, както и самостоятелно заетите търговци – строители, водопроводчици, електротехници, градинари и дърводелци, и работещите като куриери, таксиметрови шофьори, възпитатели и бавачки.

Предимства и недостатъци

Предимствата включват

Повече контрол и надзор

Не е необходимо да се консултираш с други директори или акционери, което ти дава възможност да развиваш бизнеса си както намериш за добре.

По-добра приспособимост

Ще разполагаш с много по-голяма оперативна гъвкавост, отколкото в по-корпоративен бизнес. Например, това включва промяна на предлаганите продукти или услуги, промяна на цените, вслушване в клиентите и предлагане на по-персонализирани услуги, а не на корпоративни.

Лесно е да започнеш

Тази бизнес структура е една от най-лесните и бързи за създаване, но за да функционира безпроблемно, трябва да информираш нужните институции, че си самостоятелно заето лице и работиш като такова.

Евтин старт

Не се нуждаеш от услугите на агент по учредяването или адвокат, за да започнеш работа, и можеш да избегнеш тези такси изцяло.

По-лесно осчетоводяване

От теб, например, няма да се изисква да предоставяш официални годишни отчети или декларация за корпоративен данък и това ще намали счетоводните ти разходи. Въпреки че, все още ще трябва да записваш фактурите и разходите си, както и да подаваш данъчна декларация за самооценка. 

По-малко правни задължения

Това, по същество, означава по-малко документация и повече време, за да се фокусираш върху бизнеса си, тъй като няма да е необходимо да актуализираш допълнителни правни аспекти. 

Данъчни облекчения

Можеш също така да ползваш някои облекчения за фирмени активи и разходи, свързани с дейността ти. Някои примери са ИТ оборудване, машини, инструменти, офис обзавеждане или дори превозни средства. 

Печалби

Няма с кого да споделяте печалбите си и можете да се наслаждавате на плодовете на труда си, без да се налага да се съобразявате с други заинтересовани страни. 

По-голяма поверителност

Резултатите на дружеството с ограничена отговорност се публикуват и на теория всеки може да се запознае с тях. Същевременно тази бизнес структура ти позволява да запазиш финансовата си информация в тайна. Това е особено полезно, ако не искаш конкурентите ти да знаят за финансовото ти състояние или друга чувствителна бизнес информация.

Винаги можеш да промениш мнението си

Ако искаш да преминеш към друга фирмена структура в бъдеще, това също е възможно, като ти дава възможност не само да промениш основната идея, но и да се разрастваш според нуждите на бизнеса си.   

Недостатъците включват

Носиш лична отговорност

Дълговете и задълженията на фирмата ти стават твои лични дългове и задължения. Освен това, институциите могат да търсят личните ти активи, за да си върнат дължимите средства.

По-високи данъци

Научи повече за предимствата на това да си едноличен търговец

Някои източници сочат, че едноличният търговец може да плати повече данъци от този в дружество с ограничена отговорност. 

По-слаб достъп до финансиране

Това може да се случи, ако искаш да разшириш бизнеса си. Банките са по-склонни да се съобразяват с прозрачността на счетоводството при дружествата с ограничена отговорност, в сравнение с едноличните търговци. Това е в допълнение към по-големия риск.

Ограничена непрекъснатост на дейността

Ще бъде трудно да поддържаш бизнеса си, ако решиш да се пенсионираш, например. А ако решиш да продадеш бизнеса си, ще бъде и не толкова лесно да го направиш, особено ако носи твоето име.

Работата може да ти се стори непосилна

Ако не наемеш служители, цялата работа остава за теб. Това може да означава да работиш рано сутрин и късно вечер, за да наваксаш, което води до лош баланс между работата и личния живот.  

Едноличен търговец срещу дружество с ограничена отговорност

Като дружество с ограничена отговорност приходите, печалбите, активите, разходите и задълженията са отделени от лицето, което управлява дружеството. Това означава, че ако бизнесът ти фалира по някаква причина, институциите няма да те преследват, за да уредят дълговете чрез лично имущество.

Друга разлика е свързана с данъчните изисквания и изискваните документи, както и със законовите органи, пред които се отчиташ.

Нещо повече, с дружество с ограничена отговорност, е по-вероятно да осигуриш финанси за развитието и разширяването на бизнеса си. Ще имаш партньори с които да споделяш идеите си, но счетоводните ти задължения ще са по-големи.

Какво е необходимо, за да започнеш

Ето няколко стъпки, които трябва да предприемеш, за да започнеш работа като ЕТ:

Основни отговорности

Като едноличен търговец трябва да попълваш и подаваш годишна данъчна декларация за самооценка. В нея се посочват приходите и разходите ти. Освен това, ще трябва да плащаш данък върху доходите, който се определя въз основа на облагаемия ти доход.

Ако имаш регистрация по ДДС, ще трябва да попълваш декларации по ДДС и да извършваш последващи плащания. Дължимият данък трябва да бъде платен до определена дата след края на данъчната година, за която се отнася. 

И накрая, ще трябва да водиш счетоводна отчетност за продажбите, разходите и приходите си, въпреки че изискванията за това не са толкова строги и имаш свободата да следваш счетоводна структура по твой избор.

Извод

Да започнеш самостоятелен бизнес като едноличен търговец може да бъде едно от най-удовлетворяващите неща. Разбира се, това ще изисква упорита работа, усилия и решителност, но в крайна сметка създаването не е толкова трудно, колкото учредяването на дружеството с ограничена отговорност, а печалбите са изцяло твои. Освен това, всеки бизнес успех ще се дължи на твоите лични усилия и труд.

Подобни статии

2-3