myPOS блог Съвети

Как да се справите с IBAN дискриминацията

За да се уеднаквят условията на плащанията в Европа, бяха въведени различни регулаторни механизми и законодателни актове на европейско и национално равнище, които имат за цел стандартизирането на плащанията и гарантирането на лесен достъп до тях за милиони хора от ЕИЗ (Европейска икономическа зона) и ЕАСТ (Европейската асоциация за свободна търговия).

Понякога, обаче, е трудно да се ориентирате във финансовия свят със сложната му терминология и юридически жаргон.

Ето защо е важно да знаете какви права имате и какво да предприемете ако те бъдат нарушени.

В тази статия ще обсъдим проблема с IBAN дискриминацията и какво можете да направите, ако се окажете в тази ситуация.

Нека първо разгледаме по-подробно какво е IBAN.

Какво е IBAN?

IBAN е съкращение, което означава Международен номер на банкова сметка.

Състои се от до 34 буквени и цифрени знаци, които са уникални и идентифицират сметката на определена финансова институция в дадена държава.

На теория, това прави всички сметки в SEPA зоната „достъпни“, поне за доставчиците на платежни услуги в държавите-членки.

Ето как се образува IBAN номера:

  • Символи 1-2: Код на държавата
  • 3-4: Две контролни цифри
  • 5-12: Идентификационен номер на местната сметка
  • 13-22: Номер на сметката (или банковия код)

Какво е SEPA?

Да обсъждаме дистриминацията на IBAN-a без да включим SEPA в уравнението, би било безполезно.

И така, какво е SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) означава Единна Зона за Плащания в Евро и от юли 2020 г. се състои от държавите-членки на Европейския съюз, четирите държави-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария[1]), Андора, град Ватикана, Монако, Сан Марино и Великобритания (до 31 декември 2020 г., освен ако не бъде постигнато споразумение). Общо SEPA зоната включва 36 държави.


[1] Швейцария се присъедини към SEPA чрез двустранно споразумение с ЕС, докато другите страни от ЕАСТ се възкачиха чрез членството си в ЕИЗ.

SEPA зоната е създадена с цел установяване на единни процедури и стандарти за трансакции в евро в Европейската Икономическа Зона.

Това на практика принуждава доставчиците на платежни услуги да съгласуват и “синхронизират” своите платежни продукти, така че те да са достъпни за другите членки на SEPA зоната.

Платежната схема SEPA беше въведена за първи път през 2008 г., но първоначално работеше паралелно с националните платежни системи. На 1 февруари 2014 г. SEPA зоната беше напълно интегрирана във всички страни от еврозоната и оттогава 99% от трансферите в евро се извършват в съответствие с нейните процедури.

В резултат на това и вътрешните и международните плащания в рамките на ЕС следва да се извършват в съответствие със същите стандарти и процедури.

Какво е IBAN дискриминация?

Въпреки интегрирането и уеднаквяването на стандартите и процедурите на SEPA в ЕС за преводи в евро, винаги е имало и продължава да има случаи на IBAN дискриминация.

Какво означава това?

Накратко, IBAN дискриминацията възниква, когато компания или институция от SEPA зоната не приеме IBAN, издаден от доставчик на платежни услуги от друга държава от SEPA зоната и изисква от вас да предоставите IBAN, който започва с местния код на определена държава (например DE, FR и т.н.) или да въведете IBAN в местен формат (например 32-знаков дълъг номер).

Това е нарушение на член 9 от Регламента на SEPA (Регламент (ЕС) № 260/2012), който забранява различното третиране на IBAN-и (като не взема предвид обстоятелствата в държавата, издала IBAN-a), при условие че той е достъпен за държави, членки на SEPA.

Как да се справя с IBAN дискриминацията?

За щастие, можете да предприемете мерки, ако сте обект на такава дискриминация, тъй като гореспоменатият регламент на SEPA е под надзора и финансовия контрол на различни финансови органи.

Трябва да предприемете няколко стъпки, ако се сблъскате с IBAN дискриминация.

Ето някои от тях:

  • Първо трябва да информирате компанията или институцията, която е отказала да извърши превода, че нарушава член 9 от SEPA Регламента.
  • Ако не получите отговор, изпратете официално писмено оплакване.
  • Ако отново не получите отговор, свържете се с местния регулатор или надзорен орган.
  • Уведомете myPOS по имейл на help@mypos.com

За да ви улесним, подготвихме два образеца на жалби, които можете да използвате, когато адресирате вашия случай на IBAN дискриминация към съответната компания и / или контролен орган.

Образец: Официална жалба до компания

Уважаеми г-н/ г-жа

IBAN-ът на моята сметка в Евро (попълнете IBAN номера) е валидна сметка, която поддържа SEPA плащания.

На [въведета дата] се опитах да [наредя/получа] превод в горепосочената сметка, но операцията беше отказана поради [въведете причината за отказ на трансакцията].

IBAN дискриминацията е нарушение на член 9 от SEPA Регламента и отказът да се спазва следва да бъде отнесен до съответната инстанция.

Вярвам, че ще действате в съответствие с горния регламент и оттук нататък ще включите моите данни в системата си, за да разрешите бъдещи кредитни и дебитни трансакции по моята сметка.

С уважение,

[вашите имена]

Образец: Официална жалба до контролния орган

Уважаеми г-н/ г-жа

Въпреки писмената ми жалба до (име на компанията) на (дата), която ще намерите приложена тук, горепосочената компания продължава да отказва обработването на трансакции към моята сметка в евро.

Както обясних в жалбата си до компанията, на (дата) се опитах да [наредя/получа] превод в горепосочения IBAN, но операцията беше отказана поради [въведете причината за отказ на трансакцията].

Съгласно член 9 от SEPA Регламента IBAN, отказът е дискриминация на IBAN-а и ще съм благодарен/на ако предприемете съответните мерки и ми съдействате да получа обезщетението, на което имам право.

С уважение,

[вашето име]

Подобни статии