myPOS блог Съвети

IBAN – Какво е международен номер на банкова сметка?

Изпращането и получаването на пари в Европа вече е по-лесно, отколкото можеш да си представиш. Всичко това става посредством нещо, наречено IBAN номер. Този номер обаче е много специфичен и изпълнява някои важни функции при прехвърлянето на средства на континента и дори извън него. 

Нека разберем какво е IBAN и как работи!

Какво е IBAN?

Ако се чудиш “какво означава IBAN?”, абревиатурата е съкратена версия на думите “международен номер на банкова сметка”. Това е буквено-цифров номер, който може да съдържа до 34 символа. Тези знаци са разположени по такъв начин, че да помогнат на финансовата институция да идентифицира дадено лице, неговата държава, банка, както и номера на банковата сметка. 

Следователно, IBAN номерът е “уникален идентификатор”, който показва към коя финансова институция и държава принадлежи сметката ти и включва нейния номер, както и кода за сортиране.

Проверката на IBAN номерата се използва в страните от ЕС, страните от ЕИП и повечето от останалите европейски държави. Други държави извън Европа обаче също я използват.

Сред тях са Бразилия, ОАЕ, Алжир, Ливан и др. Междувременно, САЩ и Канада не използват IBAN, но “разпознават системата” и обработват плащанията по съответния начин. 

Колко дълъг е IBAN номерът?

Този номер е “международно договорен код”, който може да бъде дълъг до 34 букви и цифри, комбинирани с цел улесняване на финансовите трансфери по света. Всяка буква и цифра представлява различен детайл.

За какво служи IBAN?

Този номер позволява на финансовите институции бързо да определят държавата на финансовата институция, в която се превежда плащането. Освен това IBAN може да помогне за конкретното определяне на точния номер на сметката, по която ще се изпращат пари в съответната държава. 

Като последна функция тези номера помагат на финансовите институции да проверят два пъти точността на данните за дадена сметка. Всичко това се прави, за да се гарантира успешното извършване на превода, да се подобри проверката на трансграничните плащания, да се избегнат отхвърлени плащания, забавяния на преводи, грешки, банкови такси и комисиони. 

Ето пример за български IBAN, който обикновено е дълъг 22 символа.

  • BG: Код на страната за България.
  • 80: Цифри за проверка.
  • ABCD: Първите четири знака или букви от банковия идентификационен код (BIC), който се дава на всяка банка.
  • 1234: Те притежават код за сортиране, за да идентифицират клона на банката или финансовата институция, в която се води сметката.
  • 08: BBAN проверка
  • 56789012: Последните осем цифри са номерът на банковата ви сметка. 
Научи как да намериш своя IBAN номер

Как да намериш своя IBAN номер?

Важно е да използваш правилния IBAN, за да не изпратиш пари на грешното лице. Също така, по този начин ще избегнеш допълнителни такси за неуспешни плащания, а трансакцията ще е възможно най-точна. 

Можеш да намериш IBAN-а си в банковото си извлечение, обикновено горе вдясно, или когато влезеш в платформата си за онлайн банкиране. 

Съществуват и инструменти за изчисляване на IBAN, но можеш също така да го поискаш от банката си или финансова институция към която имаш сметка. 

Как да се сдобиеш с IBAN?

Създай безплатна фирмена сметка в myPOS и ще получиш IBAN, който работи с всички сметки в различни валути, които решиш да създадеш в платформата. Изпращай и получавай международни банкови преводи без затруднения.

След като вече имаш номер, не забравяй за IBAN дискриминацията. Терминът описва ситуация, при която институция в рамките на SEPA не приема международния номер на банкова сметка, издаден от от доставчик на платежни решения, и вместо това изисква местен номер на сметка.

IBAN, BIC и SWIFT

Едно и също нещо ли са IBAN номерът, BIC и SWIFT? Накратко, отговорът е “не”. Но е важно да се разгледат подробностите за всеки от тях, за да се определи къде се крият разликите. Например, въпреки че IBAN и SWIFT са “международно признати”, стандартизирани “методи за идентифициране на банкови сметки” при преводи между различни държави, има разлика в това какво идентифицират. 

Дружеството за световна междубанкова финансова телекомуникация, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication или SWIFT, се използва за идентифициране на конкретна банка по време на международна трансакция.

В същото време, IBAN идентифицира индивидуалната сметка, участваща в същата трансакция. Системата SWIFT се счита за тази, чрез която извършваме по-голямата част от международните преводи на средства. Причината за това е, че тя използва операции за обмен на съобщения, които позволяват на банките да обменят голям брой финансови данни.

Банковият идентификационен код, или BIC, обикновено се използва взаимозаменяемо с кода SWIFT, тъй като и двата имат комбинация от букви и цифри, които са дълги между осем и 11 знака. BIC са кодовете, докато мрежата, чрез която се изпращат международни преводи, се нарича SWIFT мрежа. 

Заключение

След като вече знаеш какво представлява IBAN номерът, както и неговото значение, е важно да разполагаш с него ако очакваш да получиш плащане от държава от ЕИП. Точността на тази информация ще осигури по-гладък процес по прехвърляне на средства и ще избегне неприятности и главоболия, свързани с неточна информация и данни. 

Подобни статии