myPOS блог Съвети

Какво е SWIFT код и различава ли се от BIC кода?

Може би се намираш на единия край на света, а човекът, на когото искаш да изпратиш пари, или компанията, която ти дължи, е на другия. Независимо от това къде на земното кълбо се осъществява трансакция и къде се очаква да приключи, SWIFT кодът и цялостната система свързана с него са това, което улеснява процеса.

Какво е SWIFT

SWIFT е акроним на Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, или Дружество за световна междубанкова финансова телекомуникация. Това е глобална кооперация, в която участват множество членове и която е създала и поддържа защитена мрежа за обмен на съобщения. 

Финансовите организации използват мрежата, за да предават информация за плащания и инструкции по целия свят чрез стандартизирана система от протоколи.

Всяка финансова организация е снабдена с уникален SWIFT код, който може да се срещне и под няколко други имена – BIC (Bank Identifier Code), SWIFT ID, SWIFT номер или ISO 9362 код.

Функцията на SWIFT

СУИФТ е комуникационна система, която свързва банките по целия свят за бързи и сигурни международни финансови трансакции и плащания. С други думи, това е мрежа за обмен на съобщения, част от глобалната платежна система. Тя служи за извършване на плащания извън националната система. 

SWIFT пренася платежни инструкции, които се обменят от финансовите институции, участващи в дадена трансакция. Ето защо се твърди, че SWIFT е основният механизъм за финансиране на международната търговия.

Важно е да се отбележи, че ролята на SWIFT не е да приема средства или да поддържа разплащатели или фирмени сметки. Кооперативните служби отговарят за изпращането на информация за трансакциите по безопасен, бърз и точен начин, като се уверяват, че парите попадат точно в сметката, за която са предназначени.

Какво e SWIFT кодът

SWIFT кодът се състои от букви и цифри и може да бъде с дължина 8 или 11 символа. Общата перспектива би била WWWWXXYYZZZ. За да разберете по-добре какво означават символите на различните позиции, нека разгледаме пример като MPOSGB2L:

  • Първите четири символа са кодът на финансовата организация – MPOS за myPOS
  • Следващите два са кодът на страната – GB за Великобритания
  • Символи 7 и 8 са местоположението или градът на главния офис – 2L за Лондон
  • Последните три символа не са задължителни – организациите могат да ги използват за идентифициране на отделен клон 

SWIFT кодовете предоставят лесни за потвърждаване данни за финансовите институции, участващи в трансакцията. Системата извършва проверка на кодовите символи в база данни и проверява дестинацията на превода. По този начин тя осигурява сигурен и високоскоростен обмен на средства в чужбина.

Историята на SWIFT

Историята на СУИФТ

SWIFT е дружество създадено през 1973 г. в Белгия, където се намира неговото седалище и досега. Първоначално то свързва близо 240 банки в 15 различни държави. 

Преди това, международните финансови трансакции са били изпращани по телекс – ръчна система за комуникация чрез писане и четене.

Свободата във форматирането на съобщенията е позволявала при подробното описание на разплащането, всеки да предаде произволен брой думи, в какъвто ред пожелае. От другата страна получателят е трябвало да интерпретира описанието и да обработи трансакцията, което често е водело до грешки и забавяния.

SWIFT се появява като модернизация – система въвеждаща форматирани кодове, елиминирайки противоречия и погрешни тълкувания. Тези кодове са лесни за разбиране и човек може лесно да намери значението на всяка част.

SWIFT също така установява стандарти за финансови трансакции, стартира система за обща обработка на данни и световна комуникационна мрежа, като първото съобщение е изпратено по мрежата през 1977 г.

Днес, SWIFT свързва повече от 11 000 банки, институции, организации за ценни книжа, пазарни инфраструктури и корпоративни клиенти в над 200 държави. Това е най-голямата международна платежна мрежа в света. Системата пренася повече от 40 милиона съобщения и извършва трансакции за трилиони долари всеки ден между правителства и финансови институции по целия свят.

Как се контролира SWIFT

СУИФТ се управлява на международно ниво и се контролира от централните банки на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Холандия, Обединеното кралство, САЩ, Швейцария, Швеция, Европейската централна банка, а Националната банка на Белгия е основният надзорен орган на системата.

През 2012 г. беше създаден Форумът за надзор на SWIFT и централните банки на други големи икономики се присъединиха към надзорния орган. 

Какво ново в SWIFT

Потребителите на СУИФТ се сблъскват с редица предизвикателства – липса на възможност за наблюдение на ускорени средства, високи кореспондентски такси и – напоследък – известно забавяне на определени трансакции.

За борба с тези предизвикателства, сега се въвежда новата система SWIFT gpi, където gpi означава Global Payments Innovation (иновации в глобалните плащания). Това е рамка от правила, интегрираща най-новите тенденции и разработки.

Те включват прозрачност на таксите, проследяване на плащанията от двете страни и потвърждение на сетълмента по сметката на получателя. Всяка финансова организация, която се присъедини към gpi, е длъжна да спазва правилата.

Нововъведението в областта на плащанията представлява подобрение в няколко аспекта. Движението на средства е по-бързо чрез мрежата SWIFT gpi. На всяко плащане се прилага UETR – уникален референтен номер на трансакцията от край до край, който позволява проследяване на местоположението в реално време.

А таксите за обработка вече се описват подробно. Последното помага на хората да вземат информирани решения и принуждава банките да намират по-кратки маршрути, когато са включени посредници.

SWIFT и BIC

Добре е да се уточни, че SWIFT е системата за обмен на съобщения, а банковият идентификационен код – BIC – е кодът, използван в системата.

Тъй като те често се използват като синоними, винаги когато трябва да изпратиш или получиш международен превод, ще ти поискат да предоставиш един от двата кода, но това всъщност е референция към едно и също нещо. Можеш да го намериш на хартиено или цифрово извлечение, както и в данните за сметката си.

SWIFT и IBAN

SWIFT и IBAN са различни видове кодове. Докато SWIFT се използва за идентифициране на конкретна банка при международна трансакция, IBAN идентифицира индивидуална сметка. Това е съкращение от International Bank Account Number (международен номер на банкова сметка) и се използва както при трансгранични, така и при вътрешни трансакции.

Подобно на SWIFT, IBAN е буквено-цифров код, но може да съдържа до 39 знака.

За финал

Когато бизнесът ти се разрасне и стане международен, ще се нуждаеш от надеждни средства за изпращане и получаване на чуждестранни плащания.

Мрежата за обмен на съобщения SWIFT свързва множество финансови организации по целия свят, осигурява сигурността и улеснява процеса чрез стандартизираното си форматиране на съобщенията. По този начин, независимо от това откъде тръгват и докъде трябва да стигнат, парите ти пътуват безопасно, бързо и лесно.

Disclaimer: Моля, имай предвид, че съдържанието на тази статия и на блога на myPOS като цяло не трябва да се тълкува като правен, паричен, данъчен или какъвто и да е друг вид професионален съвет. Винаги трябва да се консултираш със специалист, преди да предприемеш действия, тъй като особеностите на твоята ситуация могат съществено да се различават от други случаи.

Подобни статии