myPOS блог Съвети

Какво е SEPA – Единна зона за плащания в евро

Ако имаш бизнес и го управляваш в Европа, най-вероятно обменяш стоки или услуги с други компании на същия континент и това означава, че трябва да извършваш или получаваш плащания в евро извън националната си система. В този случай, преводите ще се извършват чрез SEPA.

Но какво представлява SEPA и какви разпоредби включва? Нека разгледаме.

Какво е SEPA?

SEPA е акроним на Single Euro Payments Area (Единна зона за плащания в евро) – инициатива на Европейския съюз за интегриране на плащанията. Нейната цел е да въведе единство в националните и трансграничните плащания и еднакви стандарти във всички участващи държави. По този начин тя опростява капиталовите трансфери в рамките на съюза. 

Гражданите, предприятията и публичната администрация могат да извършват и получават плащания в евро по-бързо и по-евтино, тъй като независимо от местоположението, се прилагат едни и същи основни условия, права и задължения. Плащанията в евро в SEPA се извършват, като се използват четири основни инструмента: кредитни преводи, незабавни кредитни преводи, директен кредит и директен дебит между предприятия.

Какви са предимствата на SEPA?

Единните условия, определени от SEPA, улесняват всички операции в евро по отношение на лекота, бързина, безопасност и ефективност. Международните плащания се обработват по същия начин, както в рамките на всеки от националните пазари.

SEPA е сред стъпките към пълна икономическа и парична интеграция, която е от полза както за потребителите, така и за предприятията и публичната администрация. Инициативата насърчава ефективната европейска икономика, лоялната конкуренция и иновациите.

Кратка история на SEPA

SEPA е създадена през 2007 г., когато Европейският съюз приема Директивата за платежните услуги. Тя формира правната основа за интеграцията, която е въведена за първи път през 2008 г. за кредитни преводи. Директните дебити са достъпни от 2009 г., а до 2014 г. SEPA е изцяло въведена в еврозоната. През 2016 г. към нея се присъединяват и няколко държави извън еврозоната. 

В края на 2019 г., Европейската комисия ограничава банките да начисляват на държавите – членки на ЕС, извън еврозоната, допълнителни такси за преводи извън националната им система. В разширените правила се посочва, че всеки в Европейския съюз има право да превежда евро в чужбина на цената, която би платил за национална трансакция.

От банките се изисква също така да информират предварително потребителите за разходите за превалутиране, когато валутата на трансгранично плащане се различава от националната валута, приета от получателя.

Въвеждането на SEPA е процес, който продължава. Все още предстои разпоредбите да бъдат приложени към мобилните и онлайн плащанията.

Страните от SEPA

В SEPA членуват 36 държави, като част от тях са: Австрия, Белгия, Великобритания, България, Кипър, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Република Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания и Швеция, трите страни от ЕИП – Норвегия, Лихтенщайн, Исландия, както и Швейцария и Монако.

Заключение

SEPA е система за трансакции, създадена от Европейския съюз. Потребителите, фирмите и правителствените агенти в страните, в които функционира SEPA, могат да извършват междунационални безналични преводи. 

Годишно, в страните членки се обработват близо 50 млрд. трансакции в рамките на SEPA. Инициативата се управлява от Европейския съвет по плащанията в сътрудничество с Европейската комисия, Европейската централна банка и други европейски институции.

Disclaimer: Моля, имай предвид, че съдържанието на тази статия и на блога на myPOS като цяло не трябва да се тълкува като правен, паричен, данъчен или какъвто и да е друг вид професионален съвет. Винаги трябва да се консултираш със специалист, преди да предприемеш действия, тъй като особеностите на твоята ситуация могат съществено да се различават от други случаи.

Подобни статии

2-3