myPOS блог Съвети

Франчайз – значение | Как работи франчайзингът?

Искаш да си бъдеш шеф и да управляваш собствена фирма? Това има много предимства, но ако си на път да ръководиш собствен бизнес, ще се сблъскаш с няколко важни избора. A те са – дали да започнеш бизнеса си от нулата, дали да закупиш съществуваща компания или най-доброто от двата свята, дали да влезеш във франчайз?

Ако искаш да научиш повече за това какво представлява франчайзингът и как функционира, тогава тази статия е за теб.

Определение за франчайз

Франчайзът не е обикновен бизнес, а много специфичен вид организация, която започва с франчайзодателя, който е собственик на бизнеса и който се стреми да го разшири в оригиналните му форма, функция и структура. 

Тук влизат франчайзополучателите, които закупуват лицензите и правата за управление на бизнеса в неговата оригинална форма. Същевременно, тези лицензи гарантират, че търговската марка и името на оригиналния бизнес се спазват при всяко предприето действие. Франчайзополучателите плащат първоначална такса и текущи лицензионни такси за да получат правото да управляват своя бизнес единица на базата на оригиналния бизнес, на определена локация. 

Това е същността на значението на франчайзинга, а ако искаш да си го представиш по друг начин, помисли за успешен бизнес, който се разширява на различни територии, но и предлага на клиентите същия стандарт на продукти и услуги.

В крайна сметка, франчайзополучателят закупува правата да предлага тези продукти и/или услуги под търговска марка или търговско наименование за продължителен период от време – обикновено от пет до 20 или дори 30 години. 

Някои от най-популярните франчайзи по света, които са лесно разпознаваеми, включват McDonald’s, Dunkin’ Donuts и други.

Как работи франчайзингът?

Когато започнеш да проучваш, ще забележиш, че в България има много възможности за франчайзинг. Нужна е конкретност по отношение на интересите и желанията ти, за да избереш франчайз, който да отговаря добре на теб и твоята личност.

Една от първите стъпки, които ще трябва да предприемеш, когато определиш нишата на франчайзинга, в която искаш да се включиш, е да се сдобиеш с договора за франчайз. В него ще бъдат описани твоите задължения, отговорности и права като франчайзополучател.

Прочети добре този документ, защото в него се съдържа информация за оперативните дейности на бъдещия ти бизнес. За предпочитане, поискай помощ от консултант по франчайзинга или адвокат, за да не пропуснеш нещо важно.

Тези споразумения обикновено са доста подробни и обхващат всичко, което трябва да знаеш за управлението на франчайза – от таксите или лицензионните възнаграждения, които ще трябва да плащаш активно на франчайзодателя, до набора от правила, които ще регулират отношенията ти с него.

Освен това, обмисли възможността да разговаряш с други франчайзополучатели в твоята ниша, за да ги попиташ за техните успехи и предизвикателства. 

Вижте повече за видовете франчайзи и начина им на работа

Когато избираш своя франчайз партньор, ще трябва да попиташ за маркетинговата и рекламната подкрепа, обучения, управление на взаимоотношенията с клиентите и други фактори, за да е сигурно, че ще получиш правилната помощ от франчайзодателя, след като платиш първоначалната такса.

След като се погрижиш за всичко това, можеш да стартираш франчайз бизнеса си на определена локация. Тук започва и трудната работа. 

Това е мястото, където ще предлагаш продукта или услугата на клиентите си, като задължително ще трябва да го правиш според стандартите, които франчайзодателят е определил. Всичко, което не отговаря на тези изисквания, означава потенциални разногласия с него, а това трябва да се избягва на всяка цена, тъй като такова партньорство може да продължи дълго.

Освен това, осигуряването на висококачествени стандарти означава, че името на марката и репутацията на франчайзодателя няма да бъдат увредени.

Името на бизнеса и търговските марки са част от нещата, за които франчайзополучателите заплащат, и тъй като изграждането им отнема години, това е нещо, което те трябва да защитават с действията си и начина на предоставянето на услуги или продукти.  

Видове франчайз

Ако си мислиш, че това е всичко свързано с франчайзинга, ще се изненадаш, тъй като има различни видове франчайзинг, от които можеш да избираш. Основните са – продуктов, производствен и бизнес франчайз.

При продуктовите франчайзи, франчайзодателят дава на франчайзополучателя разрешение да продава продукт, използвайки неговото лого, търговска марка и търговско наименование. 

Производственият франчайз включва франчайзодателя, който разрешава на франчайзополучателя да произвежда неговите продукти и да ги продава, използвайки неговото лого, търговска марка и търговско наименование.

Предимства на франчайзинга

Франчайзингът има много предимства. Някои от тях включват:

 • Съществуваща и успешна бизнес формула
 • Изпитани на пазара продукти и услуги
 • Утвърдена разпознаваемост на марката
 • Обучение и подкрепа
 • Финансово планиране
 • Одобрени доставчици 

Недостатъци на франчайзинга

Но светът на франчайзинга не е само розов. Ето и някои недостатъци:

 • Възможни високи начални разходи
 • Текущи плащания на лицензионни такси
 • Предоставяне на неточна информация
 • Липса или ниска стойност на франчайза
 • Липса на контрол върху територията
 • Липса на възможност за творчество в бизнеса
 • Финансирането може да бъде недостатъчно

Финални думи

Франчайзингът е дългосрочна връзка между франчайзодателя и франчайзополучателя, а определението за франчайз бизнеса по същество означава, че управляваш бизнес единици под дадена марка на определени територии.

Когато франчайзополучателят започне работа, той може да се възползва от множество инструменти, обучение и подкрепа. От друга страна, неизбежните плащания на понякога доста високите такси, са отрицателна страна от партньорството.Така или иначе, управлението на бизнеса изисква и интегрирането на подходяща система за плащане. Защо да не започнеш да приемаш картови плащания с ПОС терминал myPOS?

Подобни статии

2-3