myPOS блог Съвети

Предприемач – Какво означава това и какви видове има?

Съществуват хора с различно виждане за живота, дръзки и смели, те искат да направят промяна и имат смелостта да устоят на всички препятствия, за да осъществят визията си. Тези хора са готови да грабнат всяка възможност, за да превърнат мечтите си в реалност. 

Предприемачите са иноватори. Те са тези, които не са доволни от статуквото. Те са с мисия да променят света и дори начина, по който мислим за определени неща. Но какво представлява предприемачът? 

Нека разгледаме по-отблизо.

Какво е предприемач? 

Независимо дали правиш кратко наблюдение или по-подробно проучване, ще намериш някои общи определения за предприемач. Във всички  тях се говори за разработване на идеи чрез внимателна оценка на пазара, стартиране на бизнес, реализиране на печалба, запълване на празнина на пазара и разширяване или разрастване, за да се задоволят повече нужди, като същевременно се реализира печалба. 

Ролята на предприемача, следователно, е да вземе идея с търговска стойност и да я реализира, за да могат другите да се възползват от нея. Сега, след като разгледахме значението на термина, нека уточним как протича процесът на предприемачество.

Как работи предприемачеството?

Когато дефинираш понятието предприемачество, бързо ще разбереш, че има два основни типа предприемачи. Това са стартъпи и предприемачите от малкия бизнес. 

Стартиращите предприятия се стремят да се справят с даден обществен проблем, с идята да го разрешат, за да реализират печалба. От друга страна, предприемачите в малкия бизнес са тези, които могат да варират от лица, упражняващи свободни професии, до търговци на дребно и собственици на магазини. Такива са също и тези, които управляват кафенета, ресторанти, хотели, и други.

Последните са взели работеща идея и са я възпроизвели, като са придали свой собствен привкус, за да реализират печалба, предлагайки на клиентите си продукт или услуга, които са търсени. 

Видове предприемачество

Нека навлезем малко по-дълбоко в тази тема и разгледаме видовете предприемачество.

Културно

Културните дейности могат да се превърнат в бизнес предприятия, а културното предприемачество е един от начините за това. Предприемачите, участващи в този вид дейност, се считат за “агенти на културната промяна”. 

Етническо

Има и етническа принадлежност като фактор за предприемачеството. По същество това е процесът на създаване на бизнес от етнически малцинства. Европа и САЩ са добри примери за географски локации, където това се случва. 

Феминистко

Това са предприятия “за жени, от жени”, чиято цел е да постигнат равенство чрез сътрудничество за подобряване на живота на жените по света. 

Институционално

Създаването и преобразуването на нови или съществуващи организации е основната цел на институционалния предприемач. Това може да стане чрез обединяване на ресурсите или чрез по-внимателно разглеждане на различни фактори за промяна. 

Представителите на поколението на милениали също могат да бъдат предприемачи

Предприемачество от милениали

Милениалите, или поколението Y, са родени между 1981 и 1996 г. и са едни от първите, които са израснали с технологичния напредък. Хората от тази група са любопитни и адаптивни и могат да генерират страхотни идеи за другите. Един пример за предприемач от поколението на хилядолетието е Марк Зукърбърг от Facebook. 

Възникващо

Определението “току-що възникнал и започващ да показва признаци на бъдещ потенциал”, може да се отнася и за предприемачи, които са в начална фаза на развитие на бизнеса си. Това може да означава утвърждаване на идеи, закупуване на инвентар, наемане на персонал, наемане на помещения, избор на правна структура и други. 

Проектно базирано

Никъде другаде, предприемачеството, основано на проекти, не е толкова очевидно, колкото в телевизионната, филмовата или строителната индустрия. 

Това е така, защото тези видове начинания обикновено имат определен срок на съществуване и след като проектът бъде завършен, предприемачът продължава да полага усилия, но за друг проект. 

Например в строителството, след като една къща или сграда е завършена, предприемачът трябва да потърси други възможности, за да продължи да генерира приходи и печалби.

Социално

Въпреки че не е задължително да е ориентирано към печалба, социалното предприемачество се отнася до интереса на предприемача към социална, културна или екологична кауза. 

Това може да се прояви в проекти с нестопанска цел или проекти с по-социална перспектива. Пример за това е ресторант, който има за цел да реализира печалба, която след това се влива в общността на бездомните хора, които са наети в ресторанта, за да им помогне да изкарват прехраната си. 

Биосферно

В биосферният модел на предприемачество, предприемачът разглежда аспектите, които са полезни за биосферата или околната среда, и се опитва да се възползва от тези възможности с цел да реализира печалба, като същевременно помага на околната среда по определен начин.

История на предприемачеството

Би било трудно да се определи кога точно е започнало предприемачеството, тъй като още в най-древни времена е имало общности от древни цивилизации, които са разменяли стоки помежду си, което е било добър старт. 

Древното предприемачество се е състояло от появата на търговия, стабилни общности и специализация, формирането на пазари и развиващите се потребности от независими кариерни пътища. 

Ще разгледаме всеки един аспект поотделно.

Търговия

Смята се, че търговците са били първите предприемачи и техният успех е в основата на предприемачеството, каквото го познаваме днес. До голяма степен, благодарение на напредъка в комуникацията между страните, както и на подобренията в транспорта, търговията се развива и разпространява между общностите и границите, като същевременно създава богатство и възможности. 

Стабилни общности и специализация

От племена до стабилни общности, лидерите на тези общности са развили определени качества, които притежават и предприемачите в наши дни.

Формиране на пазара

Предприемачите търгуват

След стабилизирането на общностите, навсякъде са започнали да се формират пазари. Появила се е по-голяма нужда от идеи, иновации и лидерство. Поемането на риск, като характеристика на предприемачеството, също е набирало сила. Една от причините за това е била засилената конкуренция и стремежът към получаване на по-големи дялове от печалбата. 

Независими кариерни пътеки

В днешно време, сигурността на работното място става все по-важен елемент от гледна точка на оцеляването и благосъстоянието, както и на уредения живот. Въпреки това някои хора напускат работа, за да дадат живот на собствените си идеи чрез създаване на бизнес и предприемачество. 

Предимства и предизвикателства

Да бъдеш любопитен, креативен, амбициозен и иновативен предприемач е свързано с множество предимства, но това не означава, че няма и предизвикателства. 

Предприемачите създават работни места, внедряват иновации, носят промени, помагат на обществото. Като свои собствени шефове те могат да работят с гъвкаво работно време от всяко място. Освен това, те допринасят за брутния вътрешен продукт, което увеличава бюджета, който след това се изразходва за социални каузи, наред с други неща. 

Това обаче също така означава, че като собствени шефове, всички отговорности на техния бизнес падат върху техните рамене. Желанието им да променят света може да се сблъска със съпротива и понякога може да е трудно да се пробие в определен бранш. В други случаи, стремежът им към предприемачество е резултат от факта, че те не се вписват в корпоративната среда и предпочитат да създават своя собствена. 

Примери за добри предприемачи?

Трудно е да се определи какво е “добър” предприемач, но е възможно да се измери успехът на неговия бизнес. Някои примери за добри предприемачи включват добре познатия Уолт Дисни от Walt Disney Company. Част от предизвикателствата, с които се сблъсква, включват кражба на произведенията му и много търговски неуспехи, но въпреки това, Дисни продължава да упорства и да се придържа към своята визия, което в крайна сметка води до неговия успех. 

Марк Зукърбърг, известен като основателя на Facebook, също се сблъска със значителни предизвикателства, преди да създаде една от най-големите социални медийни платформи в света. Оставайки верен на визията си, неговия бизнес струва над 80 милиарда долара.  

Други примери за успешни предприемачи са Джеф Безос, основател на Amazon, и Сара Блейкли, която през 1998 г. създава марката Spanx, произвеждаща дамско облекло. 

Какви характеристики има един предприемач?

Малцина предприемачи успяват на пазара, ако не притежават лични качества като гъвкавост, любопитство, умение да боравят с пари, издръжливост, целенасоченост, бизнес интелигентност и ефективна комуникация. Тези, освен другите характеристики, са това, което ги отличава от средностатистическия човек. 

Предприемачите обикновено имат много ясна визия за това къде отиват и тя е подкрепена от решителност да стигнат дотам. Те откриват възможности там, където другите биха намерили предизвикателства, и са щастливи и отдадени на решаването на проблеми. Това ги прави вдъхновяващи лидери, които движат процесите напред, както за търговски успех, така и за обществена промяна.

Как да станеш предприемач?

Има много различни начини да станеш предприемач и няма написано правило как да го направиш. Въпреки това, се появяват някои общи теми, свързани с началото на процеса на предприемачество. 

Една от тях е да се започне с осигуряване на финансова стабилност. Това не означава да се търсят бързи пари, а да се гарантира, че на крайните клиенти се предоставя стойност, като същевременно се развива стабилен поток от приходи, който да помогне за по-нататъшното разширяване и мащабиране на бизнеса. 

Друга тема, е свързана с изграждането на разнообразен набор от умения. В началото, предприемачът ще бъде шеф, секретар, лице за поддръжка на клиенти, лице за доставка и други, като ще поеме всички възможни роли в своя бизнес, докато започне да наема повече персонал. 

Това означава, че са необходими задълбочени познания за всички задачи, свързани с управлението на бизнеса. Това се постига чрез развиване на разнообразен набор от умения. Добра идея е предприемачът да има понятие от всички процеси – от счетоводство, отчетност и финанси до производство, доставки и обслужване на клиенти.

Как лесно да станеш предприемач

Независимо дали става въпрос за четене на книги или слушане на подкаст, обогатяването на знанията и уменията е важна част от поддържането на конкурентоспособност и изпреварване на кривата чрез откриване на тенденции, надграждане на базата от знания и придобиване на нов поглед върху нещата. 

Когато един предприемач консумира съдържание, той също така е в състояние да идентифицира нови идеи за развитие на предприемачеството. Извеждането на такива идеи в обществото, тяхното прилагане и разрешаването на болезнени проблеми е силен начин за навлизане в света на бизнеса. 

Но веднъж навлезли в тази среда, предприемачите трябва да се погрижат да останат там. Това означава ангажимент за добавяне на стойност по цялата верига на предприятието. 

Създаването на мрежи е друг ключов компонент за стартирането на предприемаческа дейност. От решаващо значение за хората с такъв тип идеи е да се срещат със съмишленици, които могат да им помогнат чрез наставничество и съвети. Срещите с правилните хора могат да помогнат на предприемача да установи нови контакти, да открие нова клиентска база, да намери правилните доставчици или финансисти и още. 

Накрая, предприемачите дават пример. Те са лидерите на своите предприятия и изпълнението на ежедневните задачи няма да доведе до успех. Те трябва да гарантират, че винаги мислят напред, работят усилено и вдъхновяват служителите си да постигнат пълния си потенциал.

Финални думи

Навлизането в света на предприемачеството може да изглежда като трудна задача за някои, докато за други е интересно и вълнуващо. Предприемачеството е свързано с много предимства, като най-малкото от тях е гъвкавостта и по-голямата свобода да се правят избори, които са най-добри за бизнеса. 

Въпреки че има и някои недостатъци, за предприемачите е изключително важно да се съсредоточат върху решаването на казусите на клиентите или върху решаването на обществени проблеми.

В света има над 500 милиона предприемачи. Конкуренцията е ожесточена. Ето защо са необходими постоянни иновации, за да се гарантира, че те ще продължат да изпреварват тенденциите и ще останат конкурентоспособни. Ако не го направят, това може да доведе до провал на бизнеса и разочарование.

За да помогнеш на бизнеса си да успее, открий безплатна онлайн фирмена сметка, която предоставя различни предимства, като например бизнес карта, IBAN за различни валути и много други!

Подобни статии

2-3