myPOS blog Tips

Brancheonderzoek: hoe doe ik dat?

Brancheonderzoek is een belangrijk onderdeel van een marktonderzoek dat inzichten geeft in de mogelijkheden en risico’s van ondernemen in een bepaalde branche. In deze blog geven we meer informatie over hoe je een goed brancheonderzoek kunt doen.

Wat is een brancheonderzoek?

Een brancheonderzoek is een onderzoek waarbij je trends en ontwikkelingen analyseert in een bepaalde branche. Hierbij kijk je niet enkel naar de omzetcijfers van bedrijven in jouw branche maar ook naar andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel bedrijven zijn gestopt of juist zijn gestart of bijvoorbeeld veranderende wetgeving. Daardoor geeft het brancheonderzoek inzicht in de groeimogelijkheden voor starters en bestaande bedrijven.

Kortom, genoeg vragen en een branche onderzoek is dus meer dan het bekijken van de financiële cijfers van concurrenten in jouw branche maar richt zich breder is breder en kijkt ook naar algemene economische trends en wetgeving. Het is een analyse die inzicht geeft of jouw succesformule ook een succesformule is in de branche van jouw keuze. Dit is een belangrijke basis waarmee je je eigen bedrijf of bedrijfsplan verder kunt verbeteren en verfijnen.

Waarom is brancheonderzoek belangrijk?

Branche onderzoek is belangrijk omdat het eigenlijk een beeld geeft van hoe omstandigheden zijn van bedrijven die doen wat jij ook wilt gaan doen. Natuurlijk kan het zijn dat jij een bepaalde onderscheidende waarde hebt ten opzichte van andere bedrijven in jouw branche maar als de wetgeving heel ongunstig is heeft dit wel een negatieve invloed op jouw bedrijfsplan.

Een brancheonderzoek is daarbij een combinatie van cijfers van branchegenoten, algemene trends en economische ontwikkelingen en belangrijke wet- en regelgeving. Het is daarmee is een belangrijke basis voor je ondernemingsplan en verdere marktonderzoek omdat het in feite de kaders schetst waarbinnen je kunt werken en dus inzicht geeft in je afzetmarkt maar ook bijvoorbeeld bepaalde kosten zoals verplichte vergunningen.

Branche informatie op de website van de KvK

De Kamer van Koophandel is een waardevolle bron van informatie als je op zoek bent naar algemene informatie over een branche. Op het ondernemersplein van de KvK kan je informatie vinden over wetten, vergunningen, trends en brancheorganisatie van verschillende branches. Zo kan de Kvk Je verwijzen naar nuttige subsidieregelingen, belangrijke wetten en regels en links naar branche organisaties.

Daarnaast kun je met de KvK bedrijventeller eenvoudig zien hoeveel bedrijven er in een bepaalde regio actief zijn. Het gebruik van KvK bedrijventeller is gratis. Je kunt daarnaast het handelsregister van de KvK gebruiken om informatie op te zoeken over belangrijke concurrenten en bijvoorbeeld jaarrekening of uittreksel opvragen. 

Kijk bij een branche onderzoek hierbij vooral naar algemene trends zoals of belangrijke concurrenten die actief zijn in jouw branche de laatste jaren juist winst of verlies hebben gemaakt. Een meer gedetailleerde analyse van je concurrenten kun je vervolgens doen als onderdeel van een concurrentieanalyse.

Algemene informatie en statistieken

Een meer algemene maar eveneens waardevolle bron voor allerlei cijfers is het CBS. Via de website van het CBS kun je allerlei informatie en cijfers opzoeken. Daarbij richt de KvK zich vooral op informatie voor ondernemers of over ondernemers maar de informatie die het CBS verzamelt is veel breder.

Zo houdt het CBS ook allerlei cijfers bij over bijvoorbeeld verkeer, vervoer, vrije tijd en cultuur en wat mensen motiveert om bepaalde dingen te doen. Zo krijg je inzicht in hoe algemene ontwikkelingen onder consumenten invloed hebben of kunnen hebben op jouw branche en kun je hierin verbanden leggen. Ook kun je bijvoorbeeld informatie vinden over de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om personeel te vinden.

De mogelijkheden kunnen daarbij in eerste instantie wat intimiderend zijn omdat het CBS erg veel verschillende gegevens bijhoudt maar je kunt hier waardevolle data uit halen. Het loont de moeite om hier wat tijd in te steken en te kijken of je relevante informatie kunt vinden over jouw branche maar misschien ook indirect over jouw klanten. Als je het lastig vind om dit zelf te doen kun je ook het IMK (Insituut voor midden- en kleinbedrijf) benaderen voor advies.

Ontwikkelingen en trends

De data van het CBS en het ondernemersplein van de KvK kunnen je helpen om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. Vaak kun je ook nuttige informatie vinden op de websites van brancheverenigingen als die actief is in jouw branche en ook nieuwswebsites en bekende kranten die je vind via Google kunnen nuttig zijn. Zo zijn belangrijke ontwikkelingen in een branche, grote faillissementen of wetswijzigingen vaak wel nieuwswaardig. 

Ook loont het in dit kader om te kijken naar Europese regelgeving. Europese regelgeving heeft een grote invloed op Nederlandse regelgeving. Daarnaast heeft ondernemen een steeds internationaler karakter. Zeker als je overweegt om online actief te zetten zijn loont het de moeite om ook te kijken naar de omstandigheden en trends van jouw branche in Europees verband en niet enkel in Nederlands verband.

SWOT analyse van je branche

Nu je met eerder onderzoek een goed beeld hebt van de belangrijke concurrenten en trends omzetcijfers van belangrijke concurrenten, wettelijke verplichtingen en trends is het is een slim idee om van een aantal belangrijke concurrenten in kaart te brengen wat de mogelijkheden of juist risico’s zijn van de branche waarin je actief bent of wilt worden.

Een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een vast onderdeel van je marktonderzoek en pasje normaliter toe op je eigen onderneming .het is echter nuttig om ook een SWOT analyse te maken van je branche alvorens je  een analyse maakt van je eigen onderneming.

Kijk met een SWOT analyse van de Branche in bredere zin wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn voor de branche waarin jij actief wilt worden. Vooral wetgeving, economische omstandigheden en concurrentie vormen hierbij belangrijke factoren.

Onderdeel van een breder marketingplan

Hopelijk heb je zo een wat beter beeld van de mogelijkheden om informatie te verzamelen over jouw branche. Een branche onderzoek kan wat saai zijn maar het is heel nuttig om te weten wat er speelt in jouw branche. Immers zal dit soort van de omgeving worden waarin jij gaat ondernemen en als er ongunstige wetgeving wordt ingevoerd dan zal dit jouw onderneming en ondernemingsplan negatief beïnvloeden.

Bij een branche met veel bedreigingen kan jouw onderneming negatief worden beïnvloed. Een branche met veel kansen is beter maar tegelijkertijd kunnen hier ook bedreigingen zijn. Immers zullen er meer ondernemers zijn die dan in dezelfde branche kansen zien en met jou gaan concurreren.

Een bedreiging is niet perse erg maar het is wel iets om je bewust van te zijn zodat jij kunt anticiperen op dit soort ontwikkelingen en kunt zorgen dat jouw ondernemingsplan aansluit bij de kansen en bedreigingen van jouw branche.

Meer informatie

Wil je meer weten over marktonderzoek? Lees dan onze blog over het schrijven van een marketingplan waarbij de we uitgebreider ingaan op de andere zaken naast een brancheonderzoek zoals een concurrentieanalyse of een klantonderzoek. 

Gerelateerde berichten

2-3