myPOS blog Tips

Vereniging

In deze blog kijken we naar een bijzondere bedrijfsvorm, namelijk een vereniging. Een verenging wijkt af van veel andere bedrijfsvormen zoals een eenmanszaak, bv of vof omdat een verenging niet als doel heeft om winst te maken. Dit heeft een aantal praktische en administratieve gevolgen die we bespreken in deze blog.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een vereniging?
 2. De leden van een vereniging
 3. Inkomsten van een vereniging
 4. Bestuur van een verenging
 5. Belastingen
 6. Verschil vereniging en stichting
 7. Belangrijkste voor- en nadelen van een vereniging

Wat is een vereniging

Zoals hierboven al benoemd is een vereniging eigenlijk simpelweg een bedrijf wat niet als doel heeft om winst te maken. Daarbij mag een verenging wel winst mag maken maar de winst mag niet worden verdeeld onder leden of belanghebbenden. Alle inkomsten van de vereniging moeten worden gebruikt voor de activiteiten van de vereniging.

Daarbij kan een vereniging volledige of beperkte rechtsbevoegdheid hebben. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn bestuurders privé aansprakelijk. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is voor de wet een rechtspersoon en kan dus zelfstandig verplichtingen aangaan zoals bijvoorbeeld geld lenen.

De leden van een vereniging

Een vereniging bestaat niet uit aandeelhouders maar uit leden. Er zijn minimaal 2 leden nodig om een vereniging op te richten en belangrijke besluiten worden genomen tijdens de leden vergadering. Daarbij geldt dat ieder lid een stem heeft tijdens de leden vergadering en dat er dus een democratische vorm van besluitvorming is.

Tijdens de ledenvergadering worden vaak ook besluiten genomen over het bestuur. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken bij de vereniging. Daarbij zijn de eisen voor een bestuur bij een verspringing met volledig rechtsbevoegdheid strenger en gelijk aan de eisen van een bestuur voor een bv of een nv. Zo er onder andere formele statuten worden opgesteld bij de notaris.

Inkomsten van een vereniging

Omdat een vereniging doorgaans een maatschappelijk of sociaal functie heeft en geen winstoogmerk heeft is een vereniging vaak afhankelijk de contributies van leden. Vaak worden ook donaties gedaan door betrokkenen of inzamelingsacties gehouden met allerlei activiteiten.

Een vereniging mag ook meer commerciële manieren gebruiken inkomsten aantrekken bijvoorbeeld door de verkoop van merchandise maar de opbrengsten hiervan moeten dus ten goede komen aan de doelen van de vereniging en niet aan de leden.

Bestuur van een verenging

Een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid heeft niet veel kosten, enkel het inschrijven van de KvK. Je mag een afwijkende takenverdeling van het bestuur opnemen in je statuten maar doorgaans is het gebruikelijk om een bestuur aan te stellen van minimaal 3 personen in de vorm van een secretaris, een penningmeester en een voorzitter.

De secretaris legt afspraken vast en notuleert vaak ook bij vergaderingen. Een penningsmeester is verantwoordelijk voor de financiën en de voorzitter is vaak voorzitter van vergaderingen en meestal ook een aanspreekpunt voor mensen van buiten de verenging. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kost dus niet veel geld maar wel behoorlijk wat tijd van het bestuur. Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid komen daar de kosten bij voor een notaris en het opstellen van statuten.

Belastingen

In principe hebben verenigingen een beperkte belastingplicht. De betekend dat een vereniging geen belasting betaald. Een uitzondering daarop is als verenigingen toch structureel winst maken. De grens hiervoor ligt bij 75000 euro over de afgelopen 5 jaar opgeteld. Een vereniging mag dus structureel niet meer winst maken dan 15000 euro per jaar maar het is toegestaan om een jaar meer winst te maken als in een voorgaand jaar minder winst is gemaakt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Daarnaast kun je belastingvoordeel krijgen als je gebruik maakt van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).  Je hoeft dan bijvoorbeeld geen belasting te betalen over schenkingen. Meer informatie over de belastingverplichtingen en belastingvoordelen van verenigingen kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Verschil vereniging en stichting

In een blog over wat is een vereniging hoor natuurlijk ook de vraag, wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting? Een stichting en een vereniging lijken erg op elkaar maar toch zijn er een paar belangrijkste verschillen.

Zo heeft een stichting alleen een bestuur en geen leden. Het gevolg daarvan is dat dus ook het bestuur de bestuurders kiest bij een stichting en dat dus ook het bestuur bepaald wat er in de statuten staat en niet de leden zoals bij een vereniging. Een stichting is daardoor meer afhankelijk van donaties en subsidies omdat er geen contributie kan worden geheven bij de leden.

Ook kan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid worden opgericht zonder notaris, bij de oprichting van een stichting is een notaris verplicht. Daarmee is een stichting meer geschikt om een bepaald doel te behalen, bijvoorbeeld het behoud van een natuurgebied of een monumentaal pand. Een vereniging is meer geschikt voor maatschappelijke en sociale activiteiten zoals een sportclub of een hobbyclub.

Belangrijkste voor- en nadelen van een vereniging

Hieronder sommen we de belangrijkste voor- en nadelen van een vereniging op:

Voordelen

 • Keuze uit een stichting met gedeeltelijke beperkte of volledige rechtsbevoegdheid
 • Geschikte rechtsvorm om lokaal activiteiten te organiseren in hobby of sportverband
 • Weinig kosten en belastingverplichtingen

Nadelen

 • Behoorlijke tijdsinvestering van het bestuur
 • Persoonlijke aansprakelijkheid bij beperkte rechtsbevoegdheid
 • Beperkte mogelijkheden voor commerciële activiteiten
 • Aanvullende eisen om volledige rechtsbevoegdheid te krijgen of om als stichting in aanmerking te komen voor belastingvoordelen

Vereniging conclusie

De vraag wat is een vereniging is eenvoudig te beantwoorden. Een vereniging is een rechtsvorm die ideaal is als een sociale of maatschappelijke activiteit wilt organiseren zonder winstoogmerk. Je betaald met een vereniging zolang je niet te veel commerciële activiteiten hebt weinig belasting en je hebt de keuze om op een goedkope, laagdrempelige vereniging op te zetten met beperkte rechtsbevoegdheid of een of tegen meer kosten een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met minder aansprakelijkheid maar meer verplichtingen.

Het is wel handig om je ervan bewust te zijn dat het besturen van een vereniging een arbeidsintensieve taak is die vaak wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Die vrijwilligers moeten wel beschikbaar zijn. Ook moet er wel voldoende geld beschikbaar om de activiteiten van de vereniging te bekostigen. Dus hoewel het een prettige en laagdrempelige ondernemingsvorm is kan een goed functionerende vereniging opzetten nog best een uitdaging zijn.

Wil je een goede start met je vereniging kies dan voor een gratis myPOS account. Met myPOS kun je leden van jouw vereniging laten betalen via allerlei betaalmethoden. Bijvoorbeeld met een pinautomaat in je verenigingskantine, middels een QR code tijdens een activiteit of via een betaallink per e-mail of in de webshop van je vereniging.

Het fijne is daarbij dat al deze betaalmethoden worde beheerd vanuit 1 overzichtelijk account zodat je penningmeester niet veel tijd kwijt is aan het beheren van financiële administratie. Let er wel op dat voor het opzetten van een gratis myPOS account voor jouw vereniging de gegevens en instemming nodig zijn van alle bestuurders van je vereniging.

Gerelateerde berichten

2-3