myPOS blog Tips

Wat is btw?

De meeste ondernemers zijn als consument wel bekend met de BTW, je betaald immers bij heel veel producten en diensten BTW. Maar hoe zit het precies met BTW als je gaat ondernemen? Welke BTW tarieven zijn er? Hoe doe je aangifte van de BTW? En hoe zit het bijvoorbeeld met BTW en leveringen in het buitenland? Al deze vragen beantwoorden we in deze blog.

Inhoudsopgave

 1. Wat is BTW?
 2. BTW in Nederland
 3. Hoe werkt BTW afdracht?
 4. Wanneer ben je btw-plichtig?
 5. Welke BTW tarieven zijn er?
 6. BTW bij import en export
 7. BTW berekenen
 8. Belasting toegevoegde waarde samengevat

Wat is BTW?

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde is een belasting over de toegevoegde waarde van een product of dienst. Wat is nu toegevoegde waarde? Als simpel voorbeeld nemen we de kweek van tomaten. De ondernemer koopt tomatenzaadjes en laat die opgroeien tot mooie planten vol tomaten die hij verkoopt in de supermarkt.

De toegevoegde waarde is hierbij het verschil tussen de waarde van de ingekochte grondstoffen (de zaadjes) en de verkoopprijs van de tomaten in de supermarkt (exclusief BTW). Als consument betaal je daarbij BTW over de volledig verkoopprijs maar de ondernemer mag de BTW over zijn inkoopkosten verrekenen. De ondernemer draagt dus onder de streep alleen BTW af over de toegevoegde waarde.

BTW in Nederland

BTW is een van de belangrijkste belastingen voor consumenten omdat BTW van toepassing is op bijna alle producten in Nederland met een paar uitzonderingen. Het is een groot deel van de inkomsten van de staat, in 2020 kwam bijna 20% van alle belastinginkomsten uit BTW. De heffing van BTW zorgt er voor dat consumenten die veel consumeren meer belasting betalen. Dit is goed voor het milieu en de verdeling tussen rijk en arm. Ondernemers moeten ook BTW betalen maar mogen BTW bij zakelijk gebruik terugvragen van de belastingdienst.

De BTW is de afgelopen jaren diverse keren verhoogd en op dit moment is het standaardtarief voor producten en diensten 21% BTW. Daarnaast is een lager tarief van 9% BTW voor sommige goederen diensten zoals water, voedingsmiddelen, boeken en diensten zoals de reparatie van kleding of personenvervoer.

Hoe werkt BTW afdracht?

BTW is dus bedoeld voor de eindconsument en niet voor ondernemers. Wel is het voor ondernemers een flinke administratieve verplichting omdat ze van al hun inkopen en verkopen moeten bijhouden hoeveel BTW erover is betaald. Elk kwartaal moeten bedrijven verplicht aangifte van de BTW doen, ook wel aangifte omzetbelasting genoemd.

In deze aangifte geven ondernemers precies aan hoeveel BTW ze hebben betaald over de inkoop van producten en diensten, ook wel voorbelasting genoemd en hoeveel BTW ze in rekening hebben gebracht. Na aftrek van de voorbelasting moet de verschuldigde BTW binnen 30 dagen na het kwartaal op de rekening van de belastingdienst staan. Als een ondernemer meer voorbelasting heeft betaald dan BTW in rekening heeft gebracht krijg de ondernemer geld terug van de belastingdienst.

Wanneer ben je btw-plichtig?

Wanneer je een eigen onderneming hebt ben je in de meeste gevallen BTW-plichtig. Dit betekend dus dat je BTW in rekening moet brengen over de verkoop van producten en diensten en hiervoor ook een administratie moet bijhouden en 4x per jaar aangifte moet doen.

Sommige branches hebben een vrijstelling voor de BTW-plicht zoals kantines, onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld de handel in goud is vrijgesteld van BTW. Ook kleine ondernemers met een omzet van minder dan 20.000 euro per jaar kunnen vrijstelling krijgen van de BTW-plicht.

Let wel op dat als je geen BTW-plicht hebt je ook geen betaalde BTW mag verrekenen. Ook heb je alsnog bepaalde administratie verplichtingen. Je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat de goederen of diensten die je levert zijn vrijgesteld. Alleen als je omzet per kalenderjaar minder dan 1.800 euro is en je niet ingeschreven staat bij de KvK hoef je helemaal geen administratie bij te houden.

Welke BTW tarieven zijn er?

 • 21% BTW tarief – Dit is het algemene tarief dat van toepassing is op alle producten en diensten die niet zijn vrijgesteld en niet onder het 9% of het 0% tarief vallen.
 • 9% BTW tarief – Dit is het verlaagde tarief wat vooral van toepassing is voor goederen waarvan de overheid en diensten waarvan de overheid het belangrijk vind dat er iedereen er toegang tot heeft. Het verlaagde tarief is van toepassing op levensmiddelen, medicijnen, boeken en belangrijke algemene diensten zoals kappers, personenvervoer en bijvoorbeeld de reparatie van fietsen.
 • 0% BTW tarief – Dit tarief is alleen van toepassing in ene paar specifieke gevallen. Bijvoorbeeld bij export van goederen naar het buiteland of de bevoorrading van schepen en vliegtuigen. Je moet bij het 0% BTW tarief wel vermelden dat er BTW van toepassing is en ook BTW aangifte doen.
 • Vrijstelling – Het verschil tussen het 0% tarief en vrijstelling is dat de ondernemer bij vrijstelling helemaal geen BTW in rekening hoeft te brengen en ook geen BTW administratie hoeft bij te houden. Er kunnen wel bepaalde uitzonderingen zijn waarin je alsnog incidentele BTW aangifte moet doen. Voorbeleden van vrijgestelde goederen en diensten zijn beleggingsgoud, financiële diensten en verzekeringen, kansspelen, kinderopvang, onderwijs, sportclubs en postdiensten.

BTW bij import en export

Binnen Europa zijn er afspraken gemaakt over het heffen van BTW ook al verschilt het Nederlandse tarief iets met andere landen. Als je goederen verkoopt aan consumenten buiten Nederland maar binnen Europa en je hebt minder dan 10.000 euro omzet kun je het Nederlandse BTW tarief in rekening brengen. Heb je meer omzet dan doe je aangifte in het land waar de goederen naartoe worden verzonden, je kunt dit eenvoudig doen via de Nederlandse belastingdienst met de unieregeling.

Als je zakelijk goederen inkoopt of verkoopt buiten Nederland maar binnen Europa kun je de BTW verleggen naar een ander bedrijf. Dit betekend dat jij geen BTW betaald en het bedrijf dit ook niet in rekening brengt of dat jij geen BTW in rekening brengt en het bedrijf ook niet betaald. Omdat er geen BTW in rekening is gebracht hoef je de BTW ook niet af te dragen aan de belastingdienst. Je moet wel in je BTW aangifte opgeven dat er een bedrag aan BTW is verlegd en welk BTW nummer jouw leverancier of klant heeft.

Als je Buiten de Europese unie goederen of diensten levert berekenen je 0% BTW, ongeacht of het een zakelijke klant is of een particuliere klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het betaling van belastingen of importheffingen in het land van bestemming. Als je goederen importeert van buiten de EU moet je aangifte doen bij de Nederlandse douane. Je betaalt dan BTW en invoerheffingen, de betaalde BTW kun je terugvragen op je belastingaangifte omzetbelasting.

BTW berekenen

Om het juiste BTW bedrag te berekenen kun je gebruik maken van diverse websites met rekenhulpen. Maar je kunt BTW berekenen ook eenvoudig zelf doen met de onderstaande rekensommen.

Voorbeeld 1

BTW berekenen over de verkoopprijs exclusief BTW: Verkoopprijs x 1,21 (21% BTW) of 1,09% (9% BTW) BTW. Bij een verkoopprijs van € 50,- is de prijs inclusief BTW dus 50 x 1,21 = € 60,50.

Voorbeeld 2

BTW berekenen over de verkoopprijs inclusief BTW: Verkoopprijs x 21/121 (21% BTW) of 9/109 (9% BTW). Bij een verkoopprijs van € 99,95 is het BTW bedrag 99,95 x 21/121 = € 17,35. De prijs exclusief BTW is 99,95 – 17,35 = € 82,60.

Belasting toegevoegde waarde samengevat

Hopelijk heb je met deze blog wat meer inzicht gekregen in regels rondom de Belasting Toegevoegde Waarde. BTW is voor ondernemers een grote administratieve verplichting. Ondernemers moeten al hun aankopen en verkopen bijhouden en elk kwartaal aangifte doen van de BTW middels de omzetbelasting.  Voordeel is dan wel dat je als ondernemer zelf geen BTW hoef te betalen in de meeste gevallen.

Er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen bedacht door de belastingdienst en deze blog geeft enkel algemene informatie. Wil je precies wilt weten welke verplichtingen jouw onderneming heeft moet je de website van de belastingdienst raadplegen. Wil je zelf graag zonder gedoe je BTW administratie bijhouden kies dan voor een myPOS account.

Met myPOS kun je pinbetalingen, betaallinks en betalingen via je webshop beheren in één eenvoudig  te beheren account en natuurlijk zelf de BTW tarieven instellen. Zo exporteer je elk kwartaal in een handomdraai een overzicht voor de omzetbelasting. Enthousiast geworden? Open een myPOS account!

Gerelateerde berichten

2-3