Blog myPOS In Presa

Termenii generali ai campaniei: acceptați plăți pe terminalele myPOS

Condiții generale ale campaniei
plăți pe terminalele myPOS
Definitii:
„Joc” înseamnă o campanie, care este gestionată de Organizator, pentru Perioada de Joc, în conformitate cu prezentele Condiții Generale
„Participant” înseamnă un Comerciant, care utilizează serviciul myPOS și terminalele POS și respectă toate cele de mai jos:
1. Comerciantul trebuie să accepte minim 500 RON pe lună în plăți fără numerar.
2. Comerciantul nu este membru sau acţionar sau lucrează în cadrul unui raport de muncă sau în baza unui alt contract cu Organizatorul sau orice Parte afiliată în sensul dat în LPOS, sau este angajat într-o activitate legată de realizarea, furnizarea , și administrarea campaniei. În cazul unei astfel de incompatibilități cu această cerință, Organizatorul va înceta dreptul de participare al persoanei respective până când incompatibilitatea Participantului se va dovedi inexistentă.
3. Comerciantul este stabilit în România.
„Perioada de joc” înseamnă intervalul de timp în care Participanții pot participa la Joc în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale actuale.
Actualii Termeni și Condiții Generale stabilesc regulile în conformitate cu care se desfășoară în România Campania de Promovare a plăților fără numerar folosind terminalele myPOS.
Prin participarea la Joc, Participanții sunt legați de prezentele Condiții Generale și sunt de acord să se conformeze acestora din urmă.
1. ORGANIZATOR DE JOC
1.1 Organizatorul campaniei este myPOS Experience Center RO SRL, înregistrată în Registrul Comerțului, cu J40/13218/2019, cu sediul social și social: Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 55 („Organizatorul”).
2. PERIOADA DE JOC
2.1 Jocul va fi în vigoare timp de trei luni calendaristice.
2.2 Jocul va începe la 00:00 (UTC+2) pe 10.02.2023 până la 23:59 (UTC+2), pe 10.05.2023.
3. TERMENI DE PARTICIPARE
3.1 Fiecare persoană/entitate, care aderă la definiția unui „Participant” și nu i se interzice din niciun alt motiv legal să participe la acest Joc, poate participa la acesta din urmă.
4. MECANISMUL DE JOC
4.1 Jocul se va desfășura timp de 3 (trei) luni. După încheierea campaniei, 3 (trei) Participanți sunt aleși pentru Câștigători printr-o tragere la sorți.
4.2 Pentru a avea șansa de a câștiga un Premiu prin loterie, Participantul își propune să accepte minim 500 RON pe lună folosind terminalul myPOS.
4.3 În cazul în care cerințele sunt îndeplinite, Comerciantul este inclus automat pentru o tragere la sorți. Orice comerciant care nu dorește să participe la Joc ne poate trimite preferința la marketing@mypos.com.
5. PREMII ȘI CÂȘTIGĂTORI
5.1 Participanții la ciclul respectiv vor avea fiecare șansa de a câștiga 1 (unul) din 3 (trei) Carduri Cadou virtuale, fiecare în valoare de 1000 RON desemnate pentru perioada respectivă.
În termen de 2 (două) săptămâni de la încheierea Campaniei, Organizatorul va alege numele a trei Participanți care vor câștiga premiul, folosind un software automat RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-). name-picker.php).
5.3 Organizatorul va alege, de asemenea, trei Participanți ca rezerve, în cazul în care Câștigătorul principal nu se prezintă pentru a-și primi premiul.
5.4 Participanții selectați drept Câștigători vor fi notificați prin datele lor de contact, transmise în timpul procesului de înregistrare pentru serviciul myPOS în cel mult 1 (o) săptămână de la alegere.
5.5 Câștigătorii își vor primi premiile în termen de două săptămâni de la confirmarea prevăzută la pct. 6.1., prin e-mail.
6. TERMEN DE ACCEPTARE A PREMIULUI
6.1 Participantul va avea la dispoziție 1 (o) săptămână de la notificarea lui/ei pentru câștigarea premiului pentru a-și confirma dorința de a-l primi și pentru a furniza o adresă de e-mail la care dorește ca, cardul cadou primit, să ii fie trimis.
6.2 În cazul în care Organizatorul nu poate contacta Participantul, care a fost ales drept Câștigător, într-o perioadă de 1 (o) săptămână de la prima încercare de a-l contacta, acest Participant va fi descalificat și premiul va fi oferit unui alt câștigător din lista de rezervă, începând de la primul extras.
6.3 Noul Câștigător este supus regulilor de la art. 6.2 – în cazul în care nu este posibil să îl contactați într-o perioadă de 1 (o) săptămână, premiul va fi oferit următorului Participant, ales ca rezervă. Dacă în termenul abominabil, Organizatorul nu reușește să contacteze niciunul dintre Participanții aleși sau în cazul în care aceștia refuză să accepte Premiul oferit, Organizatorul va fi eliberat de obligația sa de a acorda premiul.
7. DATE PERSONALE
7.1 Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 („Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu orice legislație națională aplicabilă. Informații detaliate cu privire la scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal; categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate; drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor personale de către Organizator, precum și informații despre modul în care acestea pot fi exercitate; detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor și orice alte informații care trebuie furnizate persoanelor vizate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sunt conținute în Notificarea de confidențialitate pentru campaniile promoționale myPOS .
8. PUBLICITATE
8.1 Termenii și condițiile generale actuale vor fi făcute publice și disponibile pe toată perioada de joc pe site-ul Organizatorului la myPOS.com.
9. PIERDEREA DREPTULUI DE PARTICIPAR LA JOC
9.1 Orice Participant care nu îndeplinește oricare dintre cerințele, exprimate în definiția „Participant”, își va pierde dreptul de a participa la acest Joc.
10. ÎNCHEIAREA JOCULUI
10.1 Organizatorul are dreptul irevocabil de a înceta Jocul în orice moment, declarând acest lucru în conformitate cu Secțiunea 8 Publicitate, în cazul unor circumstanțe independente de voința sa, care împiedică desfășurarea ulterioară a Jocului și nu pot fi eliminate de către Organizator.
10.2 Organizatorul are dreptul irevocabil de a rezilia Jocul în orice moment, fără notificarea Participanților, dacă constată abuz sau încălcare gravă a regulilor, în caz de forță majoră sau din alte motive obiective, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi materiale, un ordinul autorităților competente ale statului pentru suspendarea Jocului și altele. În cazul utilizării greșite, neglijenței sau încălcării Condițiilor Generale de către un Participant, Organizatorul are dreptul de a-l descalifica.
11. DISPOZIȚII FINALE
11.1 Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica și completa termenii și condițiile acestui Joc, iar orice modificări vor fi făcute publice și disponibile tuturor participanților și utilizatorilor în conformitate cu Secțiunea 8 Publicitate.
11.2 Toată modificarea condițiilor generale referitoare la Durata jocului trebuie comunicată pe site-ul oficial myPOS.com

Postări relaționate

2-3