myPOS блог Съвети

Бизнес план – 10 полезни стъпки за създаването му

Стартирането на собствен бизнес може да бъде наистина вълнуващ момент от живота ти, но и не минава без предизвикателства или поне без предварителна подготовка. Една част от тази подготовка е създаването на бизнес план – или мисловна карта за изграждането, развитието и растежа на твоя бизнес. 

Но какво представлява бизнес планът и как можеш да го създадеш? 

Тази статия ти предлага няколко полезни съвети относно информацията, която трябва да бъде включена в твоя план, за да ти помогне да достигнеш до правилните инвеститори, да предизвикаш техния интерес и да им предложиш цялата необходима информация, за да им помогнеш да инвестират в твоята идея.

Какво представлява бизнес планът?

Казано по-просто, бизнес планът е стратегия, която ти помага да преминеш през етапите на стартиране, развитие и растеж на бизнеса ти. В него се разглеждат всички различни аспекти на управлението на бизнеса и се поставят основите за подготовка за неговото менажиране. Някои го наричат “Библията” на бизнеса, защото това е документ, към който ще продължиш да се обръщаш отново и отново, докато компанията ти стартира и узрява. 

Когато подготвяш този план, е изключително важно да не бързаш, защото това не е надпревара. Отделянето на време за изготвяне на всички различни аспекти на бизнес плана, заедно с подкрепящата документация и прогнозите, ще ти помогне да имаш по-големи шансове да получиш ценната първоначална инвестиция.

Защо трябва да изготвиш бизнес план?

Ако си мислиш, че много предприемачи са започнали без бизнес план и са успели, отчасти това е вярно, но въпреки това, изготвянето му е свързано с много ценни предимства. Някои от тях са:

 • Помага да управляваш бизнеса си
 • Води те през всеки етап от развитието на идеята
 • Помага да структурираш предприятието си
 • Дава ти идеи как да получиш финансиране и да привлечеш нови бизнес партньори
 • Насочва те към потенциалните пречки и техните решения
 • С теб е през целия период на управление на бизнеса
 • Служи като чудесна проверка дали идеята се развива по план
 • Спомага за организацията на продажбите, маркетинга и бизнес операциите
 • Създава стратегия и план за действие за бъдещето на компанията 
 • Участва в определянето на солидни цели, както и стъпки за постигането им
 • Помага ти да идентифицираш всички пропуски

Изготвяне на бизнес план

Ето как да напишеш бизнес план

Когато става въпрос за това как да съставиш бизнес план, трябва да помислиш за няколко основни теми, които ще разгледаме по-долу. В крайна сметка обаче, ще трябва да разбереш какъв проблем цели да реши бизнесът ти, както и какво прави решението иновативно. Също така, ще трябва да направиш анализ на конкурентите, както и SWOT анализ, за да видиш къде се позиционираш на пазара. 

Но преди всичко това, трябва да помислиш дали ще изготвиш традиционен или икономичен формат на бизнес плана си. Икономичният формат обикновено е от една страница и е по-рядко срещан. Той също така обикновено се фокусира само върху най-важните елементи от стратегията. 

Традиционният формат е най-разпространеният и може да надхвърли десетина страници, в зависимост от информацията и подробностите, които предоставяш на целевата си аудитория. Тъй като това е по-разпространеният формат, той ще бъде основният фокус на тази статия. 

Eто какво би било добре да включиш в бизнес плана си.  

1. Резюме

Въпреки че резюмето обикновено е първата страница на бизнес плана, то обикновено се пише последно, след като всички останали детайли са уточнени. То дава на инвеститорите или кредиторите по-обстойна представа какво да очакват. 

Всъщност, някои инвеститори обикновено искат да видят само резюмето и искат останалата част от плана едва по-късно, ако са убедени, че бизнесът има потенциал. 

Това, което е важно да се отбележи за резюмето, е, че то не трябва да се опитва да раздува бизнеса, а по-скоро да говори в логичен, информативен и неутрален тон, който е балансиран и представя всички факти. В крайна сметка, изпълнителното резюме трябва да се съсредоточи върху тези аспекти:

 • Какво представлява компанията, какво я прави различна и защо ще бъде успешна
 • Описание на предлаганите продукти или услуги
 • Обобщение на целите
 • Преглед на целевия пазар
 • Изложение на мисията
 • Как ще се продава продуктът или услугата
 • Информация за структурата на собствеността, ръководния екип и служителите
 • Местоположение
 • Финансова информация, като например планове за растеж, както и прогнозиране на приходите и разходите

2. Подробно описание на компанията

Описанието на бизнеса е мястото, където можеш да направиш по-подробен преглед на идеята си и придружаващата я стратегия. Също, в описанието можеш да споменеш проблема, който ще решиш, или възможността, която ще използваш, идеалния целеви пазар и причините, поради които смяташ, че бизнесът ти ще бъде успешен. 

Що се отнася до целевия пазар, от съществено значение е да определиш дали ще управляваш B2B или B2C бизнес. Алтернативно, вместо това може да обслужваш правителствени или неправителствени организации. 

Други характеристики на тази част от плана могат да включват:

 • Име на бизнеса
 • Опитът ти в индустрията
 • Конкурентните ти предимства
 • Ръководна структура и специфичен опит
 • Местоположение и адрес
 • Подробности за продуктите или услугите, които ще се предлагат
 • Общи силни страни
 • Краткосрочни и дългосрочни бизнес цели
 • Нужда от финансиране
 • Планове за постигане на целите за растеж

3. Анализ на пазара

Друга стъпка в процеса на изготвяне на бизнес план е извършването на задълбочен анализ на пазара. Това включва няколко аспекта. 

На първо място, ще искаш да разгледаш по-отблизо индустрията, в която работиш. Ще можеш да покажеш на потенциалните ти инвеститори какво правят в момента твоите конкуренти и как планираш да се справиш с евентуалните пропуски, като същевременно анализираш техните силни страни. Всички пазарни проучвания, било то качествени или количествени, трябва да се включат тук. 

Можете също така да наблегнеш на тенденциите в отрасъла, както и на ключови, основни теми. Например, по какъв начин наблюдаваш промените на пазара? Има ли развитие? Наблюдаваш ли промени в тенденциите и ако да, какви са основните причини за тях?

След това се обръща внимание и на целевия пазар. В идеалния случай, трябва да отговориш на тези въпроси: откъде ще продава твоето предприятие и, най-важно, на кого? Какви са демографските характеристики и особеностите на потенциалните ти клиенти, какъв ръст на клиентската база предвиждаш, както и на каква основа? Тук помисли за посочване на това какви са ползите за потребителите, какъв е пазарният интерес, документиране на пазарните претенции или всичко изброено по-горе.  

4. SWOT анализ

Тук идва ред и на анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. Този вид анализ помага да се отбележи фактът, че познаваш отвътре своя отрасъл и своя бизнес, знаейки всички потенциални заплахи и как да се възползваш от силните си страни. 

Твоят бизнес план изисква анализ

Що се отнася до силните страни, запитай се как ще ти помогнат да се възползваш максимално от възможностите. Помисли какво е нивото на качество на продукта или услугата, които предлагаш и какво ще допринесе опитът на твоето ръководство. 

Що се отнася до слабите страни, запитай се как те могат да засилят заплахите и как силните ти страни могат да ги преодолеят. А относно възможностите, обърни внимание на нарастващото търсене в конкретния отрасъл, както и на това дали някой от твоите конкуренти е фалирал. И накрая, заплахите – могат да бъдат идентифицирани чрез наблюдение на икономически спадове или дори навлизане на нови конкуренти на твоя пазар. 

Друга полезна идея е да направиш SWOT анализ и за твоите конкуренти, за да определиш как можеш да спечелиш по-голяма част от съществуващия пазарен дял.

5. Управление, персонал и ръководство 

Освен ако не планираш да бъдеш индивидуален предприемач или да се занимаваш с еднолична дейност, бизнесът ти ще изисква уменията на опитен екип. Ето защо ще искаш да подготвиш организационна структура и да определиш ключовите лидери, служители, техния опит, образователен ценз, както и умения. 

Помисли дали тези лидери имат и опит в бранша и ако нямат, опиши с какво могат да допринесат. Обсъди задълженията на всяка длъжност, както и съответните отговорности. Ако са партньори, добра идея е да споменеш и процентното им участие в бизнеса.

Що се отнася до персонала, помисли за нивата на заплащане, които ще бъдат необходими. Ще трябва ли да привличаш квалифицирани кандидати за длъжностите или имаш хора, които да започнат работа? Как ще мотивираш служителите си?

Други фактори, които трябва да вземеш предвид, включват:

 • Планове за непрекъсваемост на дейността в случай на загуба на ключов служител
 • Има ли необичаен натиск за повишаване на нивата на заплащане
 • Планове за подобряване или поддържане на производителността и мотивацията

6. Продукти или услуги

Сега е време да преминеш към същинската част – действителното предлагане на продукта или услугата, които планираш да предоставяш. Важно е да го опишеш възможно най-подробно. 

Факторите, които трябва да вземеш предвид тук, са ползите за клиентите и жизненият цикъл на продукта. Освен това ще искаш да обясниш как работи продуктът ти или дадената услуга, какъв е моделът на ценообразуване, кой е типичният клиент, каква е стратегията за продажби и дистрибуция, и какво е вашето конкурентно предимство свързано с изпълнението на поръчките и т.н.

Тук трябва да се представят и резервациите и заявките за интелектуална собственост, авторски права, патенти или търговски марки и техните правни аспекти. 

7. Маркетинг и продажби

Нито една маркетингова стратегия или стратегия за продажби не може да бъде реализирана без задълбочено познаване на пазара, на който ще оперираш. Ето защо е от решаващо значение да представиш размера на пазара – неговия растеж, стабилност или спад, цялостното позициониране в отрасъла, пазарния сегмент, и кои демографски показатели в крайна сметка ще обслужва твоя продукт или услуга.

Помисли за общия брой домакинства, медианния доход или доходите по демографски показатели, както и дали има търсене на продукта или услугата, значимо конкурентно предимство и разграничаване от конкуренцията и, разбира се, цената на продукта и услугата, която е свързана с пазара. 

Когато определиш тази информация, е време да съставиш стратегия за продажби и маркетинг. Тази стратегия ще очертае начина, по който възнамеряваш да привличаш и задържаш клиенти. Също така, тя ще включва процеса на осъществяване на продажба. Може да обмислиш включването на различните маркетингови канали – онлайн, директно до потребителя или чрез други търговци на дребно. 

Също така трябва да се вземат предвид директният маркетинг, рекламата и PR. Създаването и запазването на лоялността на клиентите също трябва да бъде включено тук за повторен бизнес. Важно е да се отбележи как твоите конкуренти подхождат към това и да се види дали можеш не само да вземеш ключови идеи от тях, но и как да го правиш по-добре.

8. Бизнес операциите

Ефективността, капацитетът и планираните подобрения ще бъдат задължителни тук. Важни ще бъдат и помещенията и мястото, където ще се намира бизнесът. Вземи предвид настоящите и бъдещите нужди или дългосрочните ангажименти към имота. Освен това, определи какви са предимствата и недостатъците на настоящото местоположение, за да прецениш дали евентуално да останеш или да се преместиш на друго място. 

Други фактори, които трябва да имаш предвид, са твоите съоръжения и организацията на производството, информационните системи за управление, надеждността на твоите ИТ системи, съответствието с качеството или регулаторните стандарти, инвентарът, и взаимоотношенията с доставчиците. 

9. Финансиране и финансово прогнозиране

Как да изготвиш финансова прогноза за бизнес плана си

Тази част може да бъде разделена на две: част за искане на финансиране и част за финансово прогнозиране. 

При исканията за финансиране ще трябва да обясниш с яснота размера на финансирането, което ще ти е необходимо в краткосрочен и средносрочен план, както и за какво ще се използва това финансиране. Също така е добре да изясниш дали търсиш дълг или собствен капитал плюс продължителността на периода, за който ще бъде приложим. 

Що се отнася до финансовите прогнози, трябва да се съсредоточиш върху предоставянето на подробна информация за бъдещия потенциал за печалба през следващите пет години. Това е чудесен начин за създаване на основа за договаряне на това колко ще получат обратно инвеститорите в замяна на първоначалната си инвестиция. Увери се, че прогнозите ти са реалистични и точни. Може да искаш да включиш информация, като например:

 • Прогнози за продажбите
 • Разходи за продадени стоки
 • Прогноза за печалбата и загубата
 • Отчет за паричните потоци
 • Баланс
 • Очакван марж на нетната печалба
 • Текущо съотношение
 • Коефициент на обращаемост на вземанията
 • Брутни маржове
 • Основни капиталови разходи
 • Отчети за паричните потоци
 • Месечна прогноза за продажбите и приходите
 • Отчет за приходите
 • Анализ на рентабилността

10. Приложение

Приложението трябва да се използва като място, където предоставяш подкрепящи документи. Те могат да включват:

 • Кредитна история
 • Автобиографии
 • Организационни схеми
 • Изображения на продукти
 • Референтни писма
 • Лицензи, разрешителни, патенти и други
 • Договори
 • Правни документи и споразумения
 • Графики, таблици, диаграми и бележки
 • Определения
 • Правни бележки
 • Маркетингови и рекламни материали
 • Финансови документи и прогнози

Някои полезни съвети при писането на бизнес план

Вече имаш представа за информацията, която се изисква в бизнес плана, но има и добри съвети, които да използваш при изготвянето му. 

Ето няколко от тях:

 • Помисли за ясна цел на бизнес плана
 • Имай предвид целевата си аудитория
 • Не прекалявай с текста
 • Поддържай текста лесен за възприемане избягвай сложни фрази
 • Съсредоточи се върху представянето – направи трудните цифри или концепции лесни за разбиране
 • Мисли реалистично
 • Коригирай и редактирай документа, преди да го представяш

Открий безплатна фирмена сметка за новия си бизнес

– Незабавен достъп до средствата
– 0,00 месечни разходи
– Безплатна корпоративна карта


Започни сега

Финални думи

Това бяха някои от най-важните компоненти, които се изискват, когато мислиш как да съставиш бизнес план. В началото може да ти се стори, че има много работа, но ако я разделиш на по-малки части и работиш по всяка една от тях едновременно, задачата по изготвянето на бизнес плана няма да ти се стори толкова трудна, колкото си представяш.

Disclaimer: Моля, имай предвид, че съдържанието на тази статия и на блога на myPOS като цяло не трябва да се тълкува като правен, паричен, данъчен или какъвто и да е друг вид професионален съвет. Винаги трябва да се консултираш със специалист, преди да предприемеш действия, тъй като особеностите на твоята ситуация могат съществено да се различават от други случаи.

Подобни статии