myPOS blog Tips

Rechtsvormen – welke kies je voor jouw bedrijf?

Wanneer je je eigen bedrijf gaat starten is het verplicht om een rechtsvorm te kiezen. Het is belangrijk dat je eerst goed begrijpt welke voor- en nadelen elke rechtsvorm heeft voordat je aan de slag gaat. Daarom zetten wij ze allemaal op een rijtje voor je.

Met of zonder rechtspersoonlijkheid?

Rechtsvormen zijn te onderscheiden in rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid. Dit houdt eigenlijk in of je met je privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van je bedrijf. Kies je voor een onderneming met een rechtspersoonlijkheid, dan is je bedrijf handelingsbekwaam. Dit houdt in dat namens het bedrijf beslissingen worden genomen, het bedrijf aansprakelijk is voor eventuele schulden en dat het bedrijf dingen op zijn naam kan hebben staan. Denk bijvoorbeeld aan onroerend goed.enroerend goed op zijn naam hebben staan. Hiermee is het bedrijf dus aansprakelijk met het vermogen dat in het bedrijf is gestopt.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap (bv)

Een BV is een rechtsvorm waarbij dus alleen het ingebrachte vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden. Dit maakt een bv een rechtspersoon. Het kapitaal van een besloten vennootschap is verdeeld in aandelen. De aandelen kunnen bijna nooit vrij gehandeld worden. De aandeelhouders van het bedrijf nemen de beslissingen in de Algemene Vergadering, zij hebben de hoogste macht binnen de bv. Er is ook een raad van commissarissen die controle houdt over het bestuur van het bedrijf. Bij kleine bv’s is er vaak één aandeelhouder. Deze aandeelhouder wordt ook vaak benoemd als directeur-grootaandeelhouder. De bank kan de directeur-grootaandeelhouder wel aansprakelijk stellen voor eventuele leningen.  

Naamloze vennootschap (nv)

Een andere rechtsvorm is een naamloze vennootschap. Een NV werkt precies hetzelfde als een besloten vennootschap. Ook een naamloze vennootschap is een rechtspersoon en het kapitaal is verdeeld in aandelen. Het enige verschil tussen een bv en een nv zijn de aandelen. Bij een nv zijn er naast aandelen op naam ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs.

Vereniging

Een vereniging is een samenwerking tussen twee of meer mensen om gezamenlijk een wens of doel te bereiken. Bij een vereniging wordt er minimaal één keer per jaar een ledenvergadering gehouden om bijvoorbeeld de jaarrekening goed te keuren of het bestuur opnieuw samen te stellen.

Stichting

De laatste rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is een stichting. Een stichting heeft het streven om een bepaald ideaal te realiseren. Deze idealen worden in de statuten van de stichting vastgelegd. Een stichting heeft niet als doel om winst te behalen. Mocht er toch winst gemaakt worden, dan moet deze winst verplicht worden uitgegeven aan het behalen van het doel. Het verschil tussen een stichting en vereniging is dat een stichting geen leden heeft en er geen ledenvergadering hoeft te zijn.

Coöperatie

Met een coöperatie kunnen bedrijven maar ook consumenten samenwerken. Een coöperatie kan worden gezien als een bijzondere stichting en is een rechtspersoon waardoor aangesloten leden niet privé aansprakelijk zijn. Een coöperatie heeft een democratische opzet omdat de aangesloten bedrijven of consumenten stemrecht hebben en een bestuur kiezen tijdens een algemene ledenvergadering. Een coöperatie wordt meestal gebruikt bij franchiseformules waarbij de aangesloten ondernemers, vaak winkeleigenaren middels de coöperatie gezamenlijk inkopen en de marketingactiviteiten regelen.

Rechtsvormen zonder persoonlijkheid

Eenmanszaak

De meeste ondernemers in Nederland kiezen ervoor om een eenmanszaak op te richten. Bij een eenmanszaak is er één iemand de baas. Er kunnen wel mensen werken bij een eenmanszaak. Een eenmanszaak is dus geen rechtspersoon, je bent dus met je eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden die er zijn bij het bedrijf. Een eenmanszaak kun je snel, goedkoop en makkelijk oprichten en daardoor een aantrekkelijke rechtsvorm voor startende ondernemers. Het grote nadeel is dat als de eenmanszaak failliet gaat, de ondernemer bijna altijd mee failliet gaat.

Vennootschap onder firma

Bij een vof zijn meerdere mensen (vennoten) betrokken bij de oprichting van het bedrijf. Een vof heeft als hoofddoel winst generen voor de oprichters van het bedrijf.  Verder zijn er geen eisen of verplichtingen voor het oprichten van een vof. Afspraken worden onderling gemaakt, deze dienen vastgelegd te worden in een vof-contract om problemen in de toekomst te voorkomen.

Maatschap

Bij een maatschap voeren twee of meer mensen samen een beroep uit onder één naam. Dit komt vooral voor in de medische en juridische branche. Samen met de oprichters breng je geld in het bedrijf en worden er duidelijke afspraken gemaakt

Commanditaire vennootschap

Deze rechtsvorm is voor ondernemers die te weinig startkapitaal hebben om een eigen onderneming te beginnen. Hierbij komt er een geldschieter bij je bedrijf die zo betrokken is bij jouw bedrijf. De geldschieter is er in principe alleen voor het financiële gedeelte van je bedrijf en neemt geen beslissingen.

Wil jij een eigen onderneming beginnen? Het kiezen van een rechtsvorm is slechts één van de vele stappen. Check nu ons stappenplan om je eigen bedrijf te starten en ga direct aan de slag!

Gerelateerde berichten

2-3