myPOS blog Tips

Vennootschap onder firma (vof)

Wat zijn de voor- en nadelen van een vof en hoe moet je een vof oprichten? In deze blog lees je meer over een vennootschap onder firma, een rechtsvorm voor ondernemers die willen samenwerken.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een vof?
 2. Vof contract
 3. Vof oprichten
 4. Bestuur en tekenbevoegdheid
 5. Belastingen
 6. Aansprakelijkheid
 7. Bv of vof
 8. Voor- en nadelen vof

Wat is een vof?

De vof betekenis is vennootschap onder firma maar wat is een vof nu precies? Een vof is eigenlijk een eenmanszaak waarbij meerdere ondernemers samenwerken. Een vof heeft dezelfde administratieve verplichtingen als een eenmanszaak en net als bij een eenmanszaak zijn de eigenaars van een vof privé aansprakelijk.

Het grote verschil tussen een eenmanszaak en een vof is dat bij een vof minimaal 2 personen samenwerken binnen een enkel bedrijf. Iedere persoon die meewerkt binnen het bedrijf wordt een vennoot genoemd en levert een bijdrage aan het bedrijf, meestal in de vorm van geld of arbeid.

Vof contract

Samenwerken binnen een bedrijf kan grote voordelen opleveren maar in het geval van een vof ook grote risico’s. Omdat een vof net als een eenmanszaak geen rechtspersoon is zijn alle vennoten privé aansprakelijk voor de gehele vof. Dit betekend dat er veel vertrouwen moet zijn tussen de onderlinge vennoten omdat je dus aansprakelijk kunt zijn voor de schulden of beslissingen van andere vennoten binnen je bedrijf.

Daarom is het vof contract een belangrijk onderdeel van een vof, In het vof contract leg je onderlinge afspraken vast. Overigens is het formeel niet verplicht om een vof contract op te stellen. Toch is het sterk aan te raden om dit te doen en vooral afspraken over de tekenbevoegdheid zijn hierbij belangrijk omdat deze afspraken bepalen wat voor juridische verplichtingen een vennoot mag aangaan namens de gehele vof en dus de andere vennoten. Daarnaast is het belangrijk om afspraken te maken over de winstverdeling en geschillen. Meer tips over het opstellen van een vof contract kun je ook vinden op de website van de KvK.

Vof oprichten

Een vof oprichten is net als bij een eenmanszaak erg eenvoudig. Je schrijf je onderneming in bij de Kvk en daarnaast zorg je dat UBO’s (Ultimate Beneficial Owners), ook wel uiteindelijke belanghebbenden genoemd worden ingeschreven in het UBO-register van de KvK. Uiteindelijke belanghebbenden zijn personen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in de vof.

Daarnaast is het erg aan te raden om een vof contract op te stellen, bij voorkeur via een notaris of advocaat maar dit is niet verplicht. Het is wel verplicht om een goede administratie bij te houden voor een vof maar je bent niet verplicht om dit uit te besteden aan een boekhouder. Ook heb je geen eigen vermogen nodig voor het oprichten van een vof. Een vof oprichten kost dus in principe niet meer dan een paar tientjes bij de Kamer van Koophandel.

Bestuur en tekenbevoegdheid

Iedere vennoot is tekenbevoegd en kan daardoor beslissingen nemen en verplichtingen aangaan namens de vof. Daarom is het belangrijk om afspraken te maken in een vof contract om te zorgen dat duidelijk is wie wat doet binnen de vof, wat het doel is van de vof en hoe de kosten en opbrengsten worden verdeeld.

Hoewel het een risico kan zijn dat er weinig afspraken verplicht moeten worden vastgelegd bij een vof heeft dit ook voordelen. Je ziet niet vast aan aandeelhouders zoals bij een bv of leden zoals bij een vereniging maar je kunt flexibel afspraken met je samenwerkingspartners.

Belastingen

De belastingverplichtingen zijn bij vennoten van een vof vergelijkbaar met die van een eigenaar van een eenmanszaak. Je betaalt inkomstenbelasting over het deel van de winst wat je krijgt uitgekeerd. Daarbij heb je net als eenmanszaken recht op mkb vrijstelling.

Voldoe je aan het urencriterium dan kun je als vennoot net als zelfstandige ondernemers ook nog een aanspraak maken op zelfstandigenaftrek of startersaftrek. Net als een eenmanszaak draagt een vof natuurlijk BTW af en doet een VOF elk kwartaal aangifte omzetbelasting.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is wel een belangrijk punt bij een vof en een nadeel ten opzichte van een bv. Zoals eerder benoemd zijn alle vennoten aansprakelijk voor de gehele vof en dus ook schulden die door een andere vennoot zijn gemaakt. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat een vennoot die later bij de vof komt ook aansprakelijk is voor schulden die er al waren binnen de vof. Ook vennoten die de vof verlaten blijven aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan tijdens hun aanwezigheid.

De aansprakelijkheid kan dus best grote gevolgen hebben. Wel is het zo dat privéschulden van vennoten niet verhaald kunnen worden op het zakelijk vermogen van de vof of het privévermogen van andere vennoten. De aansprakelijkheid is een belangrijker nadeel van een vof ten opzichte van een eenmanszaak. Bij een eenmanszaak ben je ook privé aansprakelijk maar omdat je zelfstandig werkt heb je meer invloed op de schulden van je bedrijf. Bij samenwerking met anderen heb je minder invloed op de bestedingen en gaat het bovendien vaak om grotere belangen.

Bv of vof

Daarom moet nogmaals onderstreept worden hoe groot het belang is van een goed vof contract om duidelijk vast te leggen hoe je gaat samenwerken. Als je het risico van privé aansprakelijkheid echter grotendeels wilt vermijden is een bv een goed alternatief. Bij een bv kun je ook goed samenwerken met anderen door ze aandeelhouder te maken van je bedrijf.

Het grote voordeel is daarbij dat bij een bv de afspraken over het de bedrijfsvoering, ook wel de notulen genoemd, verplicht worden geregisterd bij een notaris. Hierdoor is een bv een rechtspersoon en zijn aandeelhouders onder normale omstandigheden dus niet privé aansprakelijk voor het vermogen of schulden van het bedrijf, ook profiteer je van een lagere winstbelasting.

Het nadeel van een bv is dat een bv duurder is om op te richten en dat je geen gebruik meer kunt maken van de aftrekposten voor zelfstandigen. Ook moet je de directeur grootaandeelhouder (dga) een marktconform salaris betalen wat zekere voor startende ondernemingen een flinke financiële verplichting kan zijn. Een bv heeft dus minder aansprakelijkheidsrisico’s maar ook meer kosten en verplichtingen.

Voor- en nadelen vof

Hieronder benoemen we de belangrijkste voor- en nadelen van een vof;

Voordelen

 • Goedkoop en eenvoudig op te richten
 • Laagdrempelig ondernemen samen met een of meerdere andere personen
 • Gunstige aftrekposten bij lagere winsten
 • Flexibiliteit bij het maken van afspraken en het opstellen een vofcontract

Nadelen

 • Privé aansprakelijkheid, zeker omdat je met meerdere personen werkt is dit een groter risico dan bij een eenmanszaak
 • Een goed samenwerkingscontract (laten) opstellen is niet verplicht maar praktisch gezien noodzakelijk
 • Hoge belastingdruk bij hogere winsten vergeleken met een bv

Conclusie

Een VOF is een hele makkelijke en goedkope manier om samen met anderen te ondernemen. Zeker als je een bedrijf wilt starten en nog geen omzet of klanten hebt is een vof een prettige keuze. Je hebt niet veel verplichtingen en voor een paar tientjes kun je aan de slag.

Wees je echter wel bewust van de aansprakelijkheidsrisico’s van een vof. Omdat je ook verantwoordelijk bent voor andere vennoten binnen je bedrijf loop je meer risico dan als je zou ondernemen met een eenmanszaak. Dit hoeft geen probleem te zijn als je zorgt dat je goede afspraken maakt en deze ook duidelijk vastlegt op papier.

Omdat het bij een vof vaak gaat om een samenwerking met meerdere mensen gaat het vaak ook om een iets hogere omzet. Daardoor kan het bij een vof sneller dan bij een eenmanszaak interessant zijn om de overstap te maken naar een bv. Zeker omdat je bij een bv de aansprakelijkheidsrisico’s beperkt. Meer over een bv kun je ook lezen in deze blog.

Gerelateerde berichten

2-3