Zespół przywódców myPOS i Rada Dyrektorów

Poznaj zespół kierowniczy

Dowiedz się więcej na temat Maxima Kochneva, dyrektora finansoswego myPOS AD

Maxim Kochnev

CFO w myPOS World Ltd.

W 2018 roku Maxim dołączył do myPOS jako dyrektor finansowy gdzie odpowiada za zarządzanie finansami firmy. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w jednej z firm audytorskich Wielkiej Czwórki oraz przez 5 lat kierowanie zespołem finansowym w szybko rozwijającej się firmie usługowej.

Zarządzając przez 5 lat międzynarodową grupą firm z outsourcingiem operacji w Bułgarii, Maxim wnosi znaczące doświadczenie w zarządzaniu BPO.

Oprócz posiadania tytułu CFA, Maxim posiada tytuły licencjata i magistra w dziedzinie finansów przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie.

Dowiedz się więcej o dyrektorze myPOS, Irfanie Rasmally

Irfan Rasmally

Dyrektor operacyjny myPOS World Ltd.

Dyrektor wykonawczy w myPOS Payments Ltd.

Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży płatności, Irfan ma duże doświadczenie w pracy z bankami, bramkami płatniczymi, dostawcami usług płatniczych i systemami kart płatniczych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w State Bank of Mauritius w 2002 roku, a następnie dołączył do niemieckiego PSP jako menedżer ds. rozwoju biznesu i dyrektor w 2007 roku.

Od 2013 r. Irfan kieruje rozwojem biznesowym myPOS a obecnie nadzoruje również różnego rodzaju operacje biznesowe Grupy myPOS. Jest także dyrektorem niewykonawczym brytyjskiego EMI myPOS Payments Ltd.

Irfan posiada tytuł magistra nauk obliczeniowych uzyskany na University of Mauritius oraz ukończył Oxford Fintech Programme opracowany przez Saïd Business School, University of Oxford.

Dowiedz się więcej na temat Jeana Beauboisa, dyrektora ds. Strategii w myPOS World

Jean Beaubois

Dyrektor ds. Strategii w myPOS World Ltd.

Jean posiada 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu zarówno w akcje giełdowe, jak i private equity. Karierę rozpoczął w Morgan Stanley, gdzie zarządzał wielomiliardowym globalnym funduszem kapitałowym. Następnie Jean pracował dla banku inwestycyjnego Berenberg, koncentrując się na spółkach technologicznych, po czym dołączył do Safecharge i kierował relacjami inwestorskimi oraz fuzjami i przejęciami.

Jean posiada tytuł magistra finansów uzyskany na ISC Paris. W myPOS kieruje strategią i dba o to, by firma była skoncentrowana na kupcach, jednocześnie osiągając imponujące cele.

Dowiedz się więcej o CEO myPOS, Stephane Piloy

Stephane Pilloy

CEO w myPOS Limited

Kariera Stephane'a w usługach finansowych trwa ponad 25 lat. Obejmuje doświadczenie w modelowaniu finansowym, pozyskiwaniu kapitału, bankowości inwestycyjnej, fuzjach i przejęciach oraz finansach przedsiębiorstw. Płatności w punktach sprzedaży były tematem powracającym w trakcie jego całej kariery zawodowej.

Stephane był konsultantem w Accenture, bankierem inwestycyjnym w Credit Suisse i dyrektorem zarządzającym w HSBC. Ponadto w swojej pracy miał do czynienia ze znanymi dostawcami usług płatniczych i kart, takimi jak Vocalink, SIA, Nexi (CartaSi), Cofinoga, Network International, John Lewis Financial Services i M&S Money.

Posiada tytuł magistra finansów uzyskany w London Business School oraz tytuł licencjata ekonomii uzyskany na Universite Libre de Bruxelles.

Rob Hay

CEO w myPOS Payments Ltd.

Rob ma ponad 20-letnie doświadczenie w usługach finansowych - od firm na wczesnym etapie ich rozwoju po ugruntowane banki i podmioty przetwarzające płatności. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie cenami i ryzykiem, optymalizację transakcji i usługi handlowe.

Przed dołączeniem do myPOS Rob przyczynił się do sukcesu znaczących marek takich jak Capital One, Barclays, Lloyds i Worldpay. W 2019 roku był także współzałożycielem butikowej firmy konsultingowej, która pomaga firmom w dokonywaniu strategicznych zmian i zwiększaniu swojej wartości.

Rob posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii matematycznej oraz doktorat w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyce.

Dowiedz się więcej na temat Maxima Kochneva, dyrektora finansoswego myPOS AD

Neil McKenna

COO w myPOS Limited

Neil ma ponad 25-letnie doświadczenie w sektorach bankowości i płatności, w tym doświadczenie w dziedzinie pieniądza elektronicznego, kart i fintech. Do myPOS wnosi wiedzę specjalistyczną w zakresie produktów i operacji związanych z płatnościami, licencjonowania i zgodności z przepisami, zarządzania finansami, sprawami podatkowymi i kapitałem oraz wiele innych.

Neil spędził ponad 18 lat w Citi, gdzie był dyrektorem i COO międzynarodowej korporacji Citi Prepaid Services w Europie Zachodniej, CEEMEA, LATAM i APAC. Pełnione przez niego kolejne funkcje pozwoliły mu umocnić regulowaną przepisami działalność operacyjną i wchodzić na nowe rynki na całym świecie w celu sprzedawania i nabywania produktów i firm, głównie w obu Amerykach.

Neil jest finalistą Chartered Institute of Management Accountants i posiada tytuł magistra administracji biznesowej uzyskany na Uniwersytecie w Dublinie, Trinity College oraz dyplom ładu korporacyjnego uzyskany w Instytucie Ładu Korporacyjnego w Dublinie i Glasgow Caledonian University.

Dowiedz się więcej na temat Dyrektora ds. zgodności i MLRO w myPOS

Brian Attwood

CCO & MLRO w myPOS Payments Ltd.

Brian ma ponad 25-letnie doświadczenie w usługach finansowych na rynkach kapitałowych i pieniężnych. Dołączył do pierwszego brytyjskiego organu nadzoru papierów wartościowych w 1988 r., a w 1994 r. przyłączył się do HSBC. Przez 23 lata pełnił tam funkcje compliance w wielu obszarach, w tym w sprzedaży bankowości inwestycyjnej, handlu, badaniach,zarządzaniem konfliktami i postępowaniem. Następnie Brian objął stanowisko operacyjne, zajmując się aspektem compliance dla środowiska świadczenia usług, które wspierało 35.000 pracowników. Niedawno Brian kierował różnymi inicjatywami dotyczącymi transformacji zgodności regulacyjnej.

Brian posiada dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomii oraz dyplom brytyjskiego Instytutu Papierów Wartościowych.

2-3